ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie
IBAN:SK1083300000002901314145
IČO: 51044421
DIČ: 2120675051

Kancelária v Bratislave:
Moskovská 21,811 08 Bratislava

 

Občianske združenie riadi
PhDr. Jarmila Tomková
0918 122 216
tomkova.viasua@gmail.com
Skype: viasua

 

Moskovská 21, Bratislava – Priestor č.1

 

 

Moskovská 21, Bratislava – Priestor č. 2 – tvorivý a intuitívny priestor

Priestor č. 2 je špeciálne vybavený pre arteterapiu, projektívne metódy, detskú a rodinnú psychoterapiu.

Terapeutické pieskovisko

Využívame aj terapeutické pieskovisko s postavičkami -fantazijnými i realistickými, rozprávkovými hrdinami i zvieratkami. Deti, ale i dospelí, nimi môžu stvárňovať svet, v ktorom sa pohybujú a v sprevádzaní psychoterapeutického rozhovoru ho pretvárať na svet, ktorý si pre seba želajú.

Veľmi účinné býva využitie terapeutického pieskoviska pre riešenie detských ťažkostí v rodinnej terapii (Sandtray therapy). Nejde však o bežnú hru. Deťom sa ťažkosti lepšie darí rozpustiť, ale práve tým, že rodičia sú prítomní a vidia alebo spoluobjavujú, čo skutočne si dieťa pre seba predstavuje a potrebuje. Býva to zážitok pre celú rodinu.

Modelovanie z hliny

Symbolárium : veľký výber symbolických predmetov

Výtvarné pomôcky : pastelky, farby vodové, akrylové, akvarelové i temperové, pastelové kriedy, akvarelové ceruzy, tuš i materiály na koláže. Umývateľná podlaha i pracovný stôl umožňuje sa uvoľniť v tvorivom procese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkovanie

  • Platené parkovanie obchodného centra Central, Eurovea (3 hodiny sú zdarma), Karadžičova, Twin City, Autobusovej stanice Mlynské nivy a nových priestorov Autobusovej stanice.
  • Voľné parkovacie miesta v uliciach Starého mesta bývajú problematické.