SYSTEMICKÝ PRÍSTUP

Inštitút pre systemickú skúsenosť

Institut pro systemickou zkušenosť

Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast

Institut systemických studií

Institut für systemische Studien

 

NARATÍVNY PRÍSTUP

Dulwich centre

Narativ

Taosinstitute

Narrative approaches

Narativno

Evanston Family Therapy Center

Clifton Centre

Narrative Practices Adelaide

Narrative Therapy Centre

https://postmoderntherapies.wikispaces.com/Narrative+Therapy

 

NA RIEŠENIE ORIENTOVANÝ PRÍSTUP

Brief therapy network

EBTA – European Brief Therapy Association

Reteaming – Solution-Focused Problem-Solving and Coaching

Solution News

 

KOLABORATÍVNY PRÍSTUP

Open Dialogue International Community

International Journal of Collaborative Practices

CIRN Centre for Interdisciplinary Research on Narrative

 

MINDFULNESS

Právě teď. Všímavost v každodenním životě

Mindful- psychologická podpora, poradenstvo a tréningy

 

INÉ

Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky

Národní ústav duševního zdraví

Therapy Bookshop

Rada Európy – príručky a iné zdroje pre preventívne programy podpory ľudských práv

 

PERVAZÍVNE VÝVINOVÉ PORUCHY

Akademické centrum výskumu autizmu

NAUTIS Národní ústav pro autismus 

Andreas

Francesco- regionálne autistické centrum

F84 – poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu

asperger.sk

aspergeruvsyndrom.cz

Theo Peeters

The Irish Society for Autism

Temple Grandin

The National Autistic Society

3lobit