Niekedy ťažkosť klienta priamo vyplýva zo vzťahu s druhou osobou. Od klientov počujeme: „Mám problém vo vzťahu s partnerom“, „Už dlhšie uvažujeme o rozchode/ rozvode“, „Chcel by som zlepšiť vzťah s mojou matkou“, „V poslednej dobe s deťmi len bojujeme…, čo s tým?“  Vtedy je viac ako žiaduce, aby sa všetci tí, v koho vzťahu je ťažkosť, zúčastňovali poradenstva.

Inokedy je užitočné pracovať s celým systémom napriek tomu, že problémy má prevažne jeden člen a ostatní tým trpia. Jeho ťažkosť môže byť jedinečným spôsobom, ktorým reaguje na náročnú situáciu, ktorú spoločne vytvárajú. Preto býva užitočné, keď mu ostatní členovia pomôžu a tiež sa odhodlajú zmeniť niečo v tom, ako si spoločne žijú. Ako o sebe uvažujú, ako o sebe a rodine rozprávajú. Poradenstvo a terapia pomáha cez rozprávanie vytvoriť priestor pre nové uhly pohľadu, nové významy a možnosti.

Párom a rodinám pomáhame zvládať či riešiť

 • Partnerskú a manželskú krízu
 • Rodinnú krízu, rozvod či rozchod
 • Problémy v komunikácii
 • Neveru
 • Konflikty, hádky, agresivitu
 • Odcudzenie
 • Problémy s intimitou a sexuálnym životom
 • Závislosť, manipulácie vo vzťahu
 • Obavy a ťažkosti spojené s rodičovskou či partnerskou rolou
 • Záťaž v súvislosti  rodinným cyklom a tranzitívnymi obdobiami
  (narodenie dieťaťa, odchod dieťaťa z domu, nový partner v rodine, deti nového partnera)
 • Sprevádzanie tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím
 • Obavy a ťažkosti spojené s výchovou detí
 • Podporenie partnerského vzťahu pri zmenách,  záťaži, strese (úmrtie či choroba v rodine, odchod či choroba dieťaťa, nezamestnanosť partnera/ov, a pod.)
 • Rodinná terapia pri fyzickej či duševnej chorobe, závislosti a iných problémoch jedného jej člena
 • Poradenstvo pri skúsenostiach s týraním, zneužívaním