Čo je skupinová psychoterapia a prečo funguje?

Skupinová terapia k terapeutickým účelom využíva vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny a jej cieľom je zlepšiť kvalitu života človeka, zmierniť či rozpustiť psychické ťažkosti. Keďže sme od narodenia sociálne bytosti a väčšinu života trávime v spoločnosti, skupinová terapia prináša spôsob ako si overovať a zlepšovať svoje sociálne zručnosti, postoje a názory v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Prostredníctvom spätných väzieb od členov skupiny môžeme nazrieť do problému z viacerých uhlov, zvažovať rôzne prístupy a rôzne riešenia.

„Tešila som sa, že otvorene hovorili o svojich problémoch. V tejto dobe sa všetci tvárime, že sme v poriadku, na socialnych sieťach to vyzerá, akoby všetci žili dokonalé životy alebo minimálne, že sa majú dobre. Skupinová terapia mi ukázala, že nie som nejaký opustený ostrov nešťastia a jediný človek, ktorý má problémy.“

Rozhovory s ľuďmi sú práve to, ako tvoríme a pretvárame seba, naše identity, významy toho, ako veciam rozumieme. Na nič nové ohľadom seba a vzťahov neprídeme len sami vo svojej hlave – tam sa obvykle točíme v obvyklých spôsoboch toho, ako uvažujeme a rozumieme veciam. Zato v terapii v dialógu prichádzame na nové pohľady. Vidíme to, čo sme predtým opomenuli, zbystríme k novým možnostiam. Aj v individuálnej terapii. Natožto v skupinovej!

Dôležitým faktorom terapeutickej zmeny je sebaprijatie, ktoré sa posilňuje aj tým, že zažívame súcit, ocenenie, uznanie a empatiu voči iným účastníkom, ktorí prechádzajú často veľkými výzvami psychologických ťažkostí. Rovnako zažívame, že i oni prijímajú nás. Sme všetci akosi tvorivými hrdinami, ktorí čelia výzvam života.

Ako prebieha skupinová terapia?

 • Skupina sa koná v terapeutickej miestnosti so stoličkami, vankúšmi, tuli-vakmi usporiadanými cca do kruhu tak, aby na seba ľudia mohli vidieť.
 • Členovia skupiny sa pri úvodnom stretnutí s terapeutmi oboznámia s pravidlami, metódami a cieľmi skupiny.
 • Terapeut má odborné psychologické a psychoterapeutické vzdelanie. Skupinu moderuje a stará sa o jej bezpečie. Pomáha predísť krízam a podporí jednotlivých členov aj skupinu, keď treba.
 • Skupina je uzavretá – tvorí ju stabilný počet a zloženie účastníkov, ktorí sa stretávajú dlhodobo, 2x mesačne po dobu jedného roka.
 • Dĺžka stretnutia: 90 minút.
 • Kde: Jakubovo nam.14., Bratislava Staré mesto. (Parkovanie zdarma v Eurovea poblíž)
 • Frekvencia: 2x za mesiac
 • Cena: 27 eur / 1 stretnutie 90min
 • Spôsob platby: polročne, teda12 stretnutí za polrok 324eur, Faktúrou. V prípade potreby dohodou na menších platbách, individuálne dohodneme.
 • Skupinu vedie: PhDr. Jarmila Tomková, psychologička a terapeutka.

Kto sa môže zúčastniť?

 • Skupinovej psychoterapie sa môžu zúčastniť dospelí
 • Môžu zúčastniť aktuálni alebo niekdajší dospelí klienti o.z. ViaSua, alebo noví klienti po absolvovaní vstupného rozhovoru, ktorý nám umožní klienta spoznať a posúdiť vhodnosť zaradenia do psychoterapeutickej skupiny, prípadne navrhnúť iný postup terapie.
 • Deti majú príležitosť zúčastňovať sa iných skupinových foriem, napríklad skupiny Stabilizačné a sebaregulačné techniky alebo skupiny Podporná terapeutická skupina pre tínedžerov, ktorá je v podstate skupinovou terapiou pre tínedžerov.
 • Skupina nie je vhodná pre klientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Pre viac info neváhajte a kontaktujte ma na email tomkova.viasua@gmail.com alebo tel. 0918 122 216

Tréning stabilizačných a relaxačných techník, mindfulness

Čokoľvek, čo sa učíme a chceme v prípade potreby dobre použiť, vyžaduje opakovanie a prax. Môj niekdajší učiteľ yogy hovoril: „Paractise, practise, practise…“.

Mnohí z Vás sa už v živote mohli zoznámiť s rôznymi tipmi, ako zvládať zaplavujúce emócie a úzkosť. Niečo poznáte z podcastov, niečo od svojich blízkych, niečo ste už aj sami vyskúšali. Aby sme však boli schopní v situácii záťaže tieto triky využiť pre svoj prospech, a aby skutočne fungovali, niekedy nestačí len raz počuť. Potrebujeme ich viackrát zažiť, dostať ich takpovediac „pod kožu“. Preto Vám ponúkame možnosť skúšať si techniky stabilizácie emócii na pravidelnej báze, pod terapeutickým vedením. Predstavíme a natrénujeme si dychové cvičenia, vizualizácie pre vytvorenie pocitu bezpečia, nástroje práce s telom a práca s pozornosťou (aj mindfulness).

Cieľom tréningu je vytvorenie si vlastného repertoáru techník, ktoré vám po rozrušení emočnom alebo fyzickom pomôžu získať odstup, nadobudnúť pevnejšiu pôdu pod nohami, znovuobnoviť pocit bezpečia.

Načitaného máme dosť, ale najdôležitejšie je uviesť sebapodporné techniky do praxe. A dostať ich pod kožu. Využite možnosť dostatočne sa v tom zacvičiť a byť súčasťou skupiny „starostlivosti o svoje zdravie“.

Čo sa bude diať:

 • Nácvik relaxácie zameranej na posilnenie/ vytvorenie pocitu bezpečia pre bežnú situáciu aj pre krízovú situáciu
 • Dychové stabilizačné techhniky
 • Nácvik techník pre zvládnutie krízy (napr. pri veľkej úzkosti, nutkaní, panickom ataku)
 • Relaxačné techniky a vizualizácie pre prevenciu/zvládanie stresu
 • Mindfulness – tréning všímavosti

Sebaregulácia a schopnosť pracovať s vlastnými emóciami podporuje:

 • zlepšenie vlastnej schopnosti regulovať svoje emócie, upokojiť sa
 • pozitívny vplyv na vzťahy – preberanie zodpovednosti za reguláciu vlastného prežívania máva obvykle pozitívny vplyv na vzťahy, sme menej impulzívni a teda prípadne aj menej zraňujúci
 • predchádzanie alebo zmiernenie stresu
 • predchádzanie alebo zmiernenie dôsledkov stresu, ako napr. bolesť, únava, nespavosť, nutkavé návyky v životospráve
 • znižovanie napätia v tele a predchádzanie chronickému napätiu
 • priaznivý vplyv na fyzické zdravie
 • lepšia schopnosť otvoriť sa vo vlastnej individuálnej terapii náročným témam a kapacita spracovať si ich dobre.

Pre koho je to určené:

Pre dospelých a adolescentov od 16 rokov: muži aj ženy, nováčikovia aj pokročilí. Aktivita sa nevylučuje s Vašou prípadnou individuálnou či psychoterapiou, naopak, môže byť výborným doplnkom a efekt Vašej terapie sa len znásobí tým, ako sa posilníte v sebaregulácii.

Ako to prebieha:

 • Malá skupina pre 5 – 7 členov
 • 12 x 75min
 • 1x týždeň, pondelky 16:15 – 17:30
 • Cena kumulatívne (6 a viac vstupov) 25eur/ 1x vstup
 • Cena jednotlivo: 30eur/ 1x vstup
 • Nepotrebujete si nosiť žiadne pomôcky. Karimatky, vankúše, servítky, poháre a voda je v miestnosti.
 • Doneste si pohodlné oblečenie, i keď nebudeme priamo cvičiť ako na aerobiku, pohodlné oblečenie Vám umožní cítiť sa príjemne a uvoľniť sa pri relaxácii. Stačí, aby ste prišli v bežnom pohodlnom oblečení, kľudne priamo z práce, pokiaľ si nedáte oblek a tesné šaty. Priestor na prípadné prezlečenie však je samozrejme k dispozícii.

Kontakt: PhDr. Jarmila Tomková, psychologička, terapeutka a lektorka, tomkova.viasua@gmail.com


Podporná skupina pre rodičov detí, ktoré čelia náročnostiam

Ak čelíte vy alebo niekto z vašej rodiny vážnej alebo stresujúcej životnej zmene, alebo má ťažkosti vaše dieťa, nemusíte na to byť sami. Podporná skupina môže byť pre Vás priestor, kde od Vás nikto nič nevyžaduje, priestor kde sa môžete aj „opustiť“ alebo byť pozorným poslucháčom pre niekoho, kto prechádza čímsi podobným. Je to pre Vás možnosť ako nadväzovať kontakty, získať informácie a pomoc. Špeciálne pre rodičov detí s rôznymi špecifickými poruchami sú podporné skupiny miestom pre rozšírenie dôležitých informácii. Zároveň možno budete prekvapení, že iné rodiny vaše strašiaky zvládajú hravo a v podobných veciach sú zaseknutí v čomsi, čo ste vy zvládli ľavou zadnou. Vzájomne si môžete byť inšpiráciou ako aj partnermi pre rozšírenie tém od tém trápenia k témam možno celkom iným? Nevieme? Len aby sme neboli prekvapení, keď zistíme, že každý z nás je nielen rodičom či partnerom s ťažkosťami, ale aj sám je ostrovom tvorivosti, humoru, krásy, zvládania, (ľahkosti?!) a kadečoho ďalšieho. Podporné skupiny nie sú to isté ako skupinové psychoterapeutické sedenia.

Skupinová psychoterapia je špecifický typ psychoterapie, je dlhodobá a jej cieľom je aj cez skupinu dôjsť k vlastnej vnútornej transformácii. Vedie ju psychoterapeut ako spôsob liečby pre ľudí s duševným trápením/ ochorením. Podporná skupina nie je celkom liečba, i keď mnohokrát ľuďom dojde k úľave. Liečba účastníkov však nie je jej cieľom. Poskytuje skôr podporu a spojenectvo, pocit komunity a rozšírenie stratégií či kontaktov. Dáva ľuďom príležitosť podeliť sa o osobné skúsenosti a pocity, stratégie zvládania alebo informácie z prvej ruky o chorobách alebo liečbe.

Naše skupiny sú hlavne pre rodičov alebo blízkych niekoho, kto trpí duševným ochorením, duševnými problémami.

Ako to prebieha:

 • Skupina: Malá skupina pre 5 – 7 členov, uzavretá
 • Dĺžka stretnutia: 90 minút.
 • Kde: Jakubovo nam.14., Bratislava Staré mesto. (Parkovanie zdarma v Eurovea poblíž)
 • Frekvencia: 2x za mesiac
 • Cena: 30 eur / 1 stretnutie 90min
 • Spôsob platby: kumulatívne, faktúrou. V prípade potreby dohodou na menších platbách, individuálne dohodneme.
 • Skupinu vedie: PhDr. Jarmila Tomková, psychologička a terapeutka.

Kontakt: PhDr. Jarmila Tomková, psychologička, terapeutka a lektorka, tomkova.viasua@gmail.com

Podporná tínedžerská skupina

Deti a dospievajúci milujú, keď sú ich skúsenosti a príbehy pre niekoho dôležité. Milujú byť zahrnutí, videní a počutí – tempom a spôsobom, ktoré si určia oni sami. Milujú vidieť, že nielen oni, ale aj ostatní niečím náročným prechádzajú a s tým všetkým sú stále vtipní, svojskí, cool, zaujímaví, inšpiratívni, skrátka že sú dosť dobrý a OK. Že by aj oni boli pre druhých takými? Neprenosná skúsenosť, veru.

Ide o cielené zdieľanie tém klientov, ktoré vznikajú v bežnom živote, s rovesníkmi, koordinovan
• prijímanie a poskytovanie podpory v rámci skupiny, ktoré otvára priestor na lepšie sebapoznanie a poskytuje poznanie iným, v bezpečnom priestore, ktorý zabezpečuje prítomnosť terapeuta/ov,
• spolupráca s terapeutmi a účastníkmi skupiny, v rámci spoločne odsúhlasených pravidiel všetkých zúčastnených v skupine, a ich rešpektovanie,
• účasť na pravidelných stretnutiach 1x za 2týždne , v čase 15:30 – 17:00.
• možnosť pokračovať alebo vystúpiť zo skupiny po 8 stretnutiach (skupina sa otvára cca 2x do roka),

Ako rodičia sa neľakajte ak u vášho tínedžera dôjde ku:

 • lepšiemu sebapoznaniu a sebaprijatiu
 • pozitívnejšej identite a príbehu o sebe a vzťahoch
 • väčšej schopnosti rozpoznávať a riadiť vlastné emócie
 • zvýšeniu empatie a záujmu o druhých
 • zlepšeniu sociálnych zručností

Pre koho je to určené:

 • Tínedžeri vo veku 15-19 rokov.
 • Skupina nie je vhodná pre klientov v akútnom štádiu psychického ochorenia.

Ako to prebieha:

 • Skupina: Malá skupina pre 5 – 7 členov, uzavretá na 8 stretnutí, potom ju znovu-otvárame
 • Dĺžka stretnutia: 90 minút.
 • Kde: Jakubovo nam.14., Bratislava Staré mesto. (Parkovanie zdarma v Eurovea poblíž)
 • Frekvencia: 2x za mesiac
 • Cena: 30 eur / 1 stretnutie 90min
 • Spôsob platby: kumulatívne, faktúrou. V prípade potreby dohodou na menších platbách, individuálne dohodneme.
 • Skupinu vedie: PhDr. Jarmila Tomková, psychologička a terapeutka.

V prípade záujmu o viac informácií – nás kontaktujte: tomkova.viasua@gmail.com, 0918122216