ČO JE PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia je zjednodušene povedané „liečba rozhovorom“. Vychádza z uznávaných psychologických teórií a princípov so zámerom pomôcť klientom zmeniť ich uvažovanie, správanie a prežívanie smerom, ktorý  umožní lepšiu kvalitu života. Psychoterapia nie je procedúra či zákrok vykonávaný terapeutom na klientovi. Je … Continued