Krátka terapia zameraná na riešenie (SFBT – Solution Focused Brief Therapy)

bola vyvinutá Steveom de Shazerom, Insoo Kim Berg-ovou a ich kolegami koncom 70-tych a v 80-tych rokov 20. storočia v USA ako reakcia na dovtedy prevládajúci medicínsky pohľad na ťažkosti klientov. Patrí medzi systemické prístupy v prevencii, poradenstve a psychoterapii, ktoré sa opierajú o filozofiu jazyka Ludwiga Wittgensteina a o sociálny konštrukcionizmus. Základný predpoklad je, že neexistuje objektívna pravda o živote človeka, nijaký univerzálny návod ako žiť. Ak by existoval, disponoval by ním klient, nie terapeut.

Krátka terapia orientovaná na riešenie (SFBT), je jedinečná v tom, že sa nezameriava na detailné analyzovanie problému, stanovenie diagnózy, ktorá by priamo určovala ďalší postup práce s klientom. Základným úsilím je citlivým a podnecujúcim pripájaním sa v jazyku na to, čo je pre človeka dôležité, pomáhať klientom pri konštruovaní dobre definovaných cieľov, pri mobilizovaní vlastných zdrojov a realizovaní žiaducej budúcnosti. Práve preto má SFBT potenciál pomôcť s ťažkosťou v kratšom čase a to spôsobom, ktorý skompetentňuje klientov.

Prístup SFBT je užitočný všade tam, kde ľudia musia spolu vychádzať a kde je vo vzťahu k samému sebe a k sociálnemu prostrediu vnímaná potreba zmeny. Využívaný je v prípadoch pretrvávajúcich problémov v systémoch akými sú pár, rodina, tím, či spoločnosť, v ktorých bolo problémové fungovanie vytvárané a je v tom čase udržiavané. Využívať sa preto dá aj pri prevencii negatívnych fenoménov alebo ich korigovaní, ale aj ako základné východiská pri bežnom pracovnom či výukovom procese. Ustálili sa aplikovania SFBT na viaceré prostredia, napr. na riešenie orientované vzdelávanie či na riešenie orientovaný koučing.

 

Čo je psychoterapia?

A ako funguje? Čo sa deje na terapeutických sedeniach? A ako vôbec na to, ako začať? Ako si vybrať odborníka a ďalej postupovať? Čo sa bude diať na prvom sedení? Ako často a ako na aký dlhý čas sa budeme stretávať? Aký je spôsob platenia? Nie ste poblíž alebo z iného dôvodu nemôžete prísť osobne? Že je dokonca aj Skype forma uspokojivou alternatívou terapeutického stretnutia? Prečo existuje toľko rôznych typov psychoterapie a ako rozlišovať psychológa, psychiatra, psychoterapeuta? Prečítajte si v článku Čo je psychoterapia.

 

 

 

 

de Shazer, S., Dolan, Y. (2011). Zázračná otázka. Krátka terapie zaměřená na řešení. Praha : Portál.

de Shazer, S. (1988). Clues: Investigating clues in brief therapy. New York : Norton

Berg I. K., Shilts, L. (2005). Classroom Solutions: WOWW Coaching. Milwaukee : BFTC Press.