PhDr. Jarmila Tomková

Psychologička

   +421 (0) 918 122 216

   tomkova.viasua@gmail.com

   Skype: viasua

   Pôsobí najmä: Bratislava

Založila a vedie o.z.ViaSua.

Je psychologička, ktorá absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii v ISZ KE a následne ďalšie vzdelávania v naratívnej psychoterapii, najmä pod vedením izraelskej naratívnej psychoterapeutky Chana Rachel Frumin a českého inštitútu Narratio Praha. Absolvovala tiež viacero kurzov (Mindfulness, Mitivational Interviewing) a špecifické vzdelávania v oblasti rodinnej a párovej terapie, kolaboratívnej praxe, práce s komunitou a zotavením, v práci s identitou LGBTI ľudí, v krízovej intervencii, v naratívnej terapii s deťmi a adolescentmi a.i.). Psychológiu má zažitú aj v roly výskumníčky a školskej psychologičky.

Naratívny prístup využíva v konzultáciách s jednotlivcami, pármi a rodinami ako aj v tvorení inovatívnych prístupov prevencie a vzdelávania. Realizuje vzdelávania pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách, v čom spolupracuje s pražským vzdelávacím inštitútom Narratio Institut. Pôsobí tiež ako lektorka a konzultantka školám a iným organizáciám (ESET, s.r.o).

Venuje sa práci s identitou, tak osobnou ako aj skupinovou a organizačnou, rozpúšťaniu zranení a traumy, podpore kompetencií a zdrojov, destigmatizácii. Vsádza na rovesnícky prístup, silu jazyka a diskurzov, na posilnenie tých príbehov, ktoré môžu konkurovať príbehom problémovým.

> ŽIVOTOPIS


Mgr. Kamila Martinková

Psychologička

   +421 (0) 918 383 639

   martinkova.kamila@gmail.com

   Skype: kamila.martinkova

   Pôsobí najmä: Bratislava

Je absolventka odboru Sociálna a pracovná psychológia na Komenského Univerzite v Bratislave. Absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii Umenie Terapie v Košickom inštitúte pre systemickú skúsenosť. Zameriava sa najmä na naratívny prístup, v ktorom má tiež doplnkové kurzy od  zahraničných a domácich lektorov. Práve tento prístup využíva v práci s dospelými klientmi v rôznych náročných a stresových životných situáciách ako aj pri práci s detskými klientmi, ktorí riešia otázky sebaprijatia, sebavnímania, bojujú s depresiami či úzkosťami. Mimo svojej terapeutickej praxe, ku ktorej ju priviedla snaha prispieť k odbúravaniu predsudkov spojených s duševným zdravím, sa tiež venuje vzdelávaniu zamestnancov a rozvoju talentov v zahraničných organizáciách.
 

Mgr. Dana Žilinčíková

Sociálna poradkyňa

   +421 (0) 907 886 616

  terapeutbb@gmail.com

   Skype: danka.zilincikova

   Pôsobí najmä: Banská Bystrica

Je sociálna pedagogička, absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii, ktorú využíva v práci s jednotlivcami, ale hlavne rodinami. Dlhodobo pôsobí v organizácií Návrat. Venuje sa vzťahovej väzbe a liečbe ranej traumy, terapii dotykom, liečbe životného príbehu (life story therapy), využitiu piesku v poradenstve, terapii a supervízií. V týchto prístupoch aj vzdeláva. Je mediátorka, supervízorka a sociálnoprávna poradkyňa.
> ŽIVOTOPIS

Mgr. Martina Marečáková Machovská

Psychologička

   +421 (0) 908 618 375

   marecakova.machovska.viasua@gmail.com

   Skype: machovska.martina

   Pôsobí najmä: Košice

Je psychologička, absolvovala dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii, ktorú využíva najmä v poradenstve s deťmi  a dospelými so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na prácu s klientmi s poruchami z autistického sprektra a s ich rodinami. Vo svojej práci využíva najmä naratívny prístup. Venuje sa tiež nácviku sociálnych a komunikačných zručností, rodinnej terapii, oblasti rozvíjania vlastných zdrojov a prevencii.

> ŽIVOTOPIS

Mgr. Alica Kopernická

Psychologička

  +421 (0) 948 722 258

   alica.kopernicka@gmail.com

   Skype: Alica Kopernicka

   Pôsobí najmä: Košice

Vyštudovala psychológiu na univerzite v Prešove a ukončila dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii Umenie Terapie v Košickom inštitúte pre systemickú skúsenosť. Okrem toho absolvovala výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii, integratívnej práci s motiváciou a zmenou a ďalej sa kontinuálne vzdeláva hlavne v naratívnom prístupe u domácich aj zahraničných lektorov. Dlhodobo pôsobí v liečebno-výchovnom sanatóriu, kde sa venuje deťom a dospievajúcim s rôznymi emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami a ich rodinám. V rámci terapeutickej praxi využíva najmä naratívny prístup a pracuje s dospelými a deťmi v rôznych životných situáciách a s rozmanitými dôvodmi, ktoré ich priviedli k vyhľadaniu pomoci. Jej snahou je prispieť k destigmatizácii v oblasti duševného zdravia, sprevádzať klientov na ceste sebapoznania, posilnenia ich kompetencií, objavovania a preskúmavania možností, aby boli opäť autormi svojho životného príbehu.
 

Mgr. Henrieta Kopolovcová

Psychologička

  +421(0) 905 934 595

   henrieta.kopolovcova@gmail.com

   Pôsobí najmä: Bratislava


V poradenstve využívam systemický prístup, lebo plne dôverujem tomu, že keď sa zameriavame na nádeje, zdroje a zámery klientov, naša spolupráca vyvoláva práve pohyb týmto smerom. Malé zmeny potom vedú k väčšej želanej zmene, ktorá postupne napĺňa potreby a želania klienta.

Niekedy, sú ale myšlienky oveľa silnejšie ako túžby a nádeje a nedovolia žiadnu zmenu. Vtedy sa núka osloviť inú mozgovú hemisféru. Využívam k tomu techniky založené na QHH- kvantovej liečebnej hypnóze a THUIK – techniku hlbokého uvedomenia, introspekcie a kultivácie, ktoré som spoznala vo výcviku u Libora Smetanu. Techniky hlbokého uvedomenia umožňujú klientom nielen pochopiť, čo je príčinou ich problému, ale tiež to, že dokážu inak vyhodnocovať a zvládať situácie. To, čo doteraz vyzeralo nezmeniteľné je možné si zažívať inak.

Uvedomujem si tiež, že rovnako dôležité je rozvíjať sa aj v nových možnostiach a poznatkoch, ktoré môžu spoluprácu s klientom posúvať k želaným výsledkom. Zúčastňujem sa domácich aj zahraničných kurzov a seminárov, predovšetkým u Chana R.Frumin (Jerusalem Narrative Therapy Institut), David Newman (Sydny Narrative Therapy) a v Narratio Institut Praha. Externe spolupracujem s Jarmilou Tomkovou a ViaSua v Bratislave, v rámci QHHT a THUIK s Pavlom Přecechtělom v Brne.


Spolupracujeme

 

Dobrovoľníci s vlastnou skúsenosťou s duševným ochorením

Danielle

Dobrovoľníčka sekcie SKROTIŤ DRAKA

Kto som a prečo som sa rozhodla písať o svojom Drakovi?

Vo svojej podstate som aktívny, veselý a spoločenský človek, no moje strachy mi bránili robiť veci a činnosti, ktoré mám rada. Preto som sa ich po celé roky chcela zbaviť, nevediac, že to, čo treba urobiť pre to, aby odišli, je naopak nechať ich tam.
Som 29 ročná žena , ktorá sa rozhodla po dlhých rokoch bojovania s úzkosťou s ňou skamarátiť. Z veľkej časti sa mi to už podarilo a rozhodla som sa o tom napísať hlavne preto, aby ste vedeli, že je to možné, aj keď ja sama som tomu tiež kedysi neverila.

Čo ma o tom presvedčilo?

Kedysi som verila, že jediná moja možnosť sú lieky. To bola jedna z mojich najväčších istôt. Raz mi môj psychiater povedal, že by mi pomohla psychoterapia. No ja som mu, po zlej predošlej skúsenosti, veľmi neverila. Až mi jedného dňa do života vstúpila naratívna terapeutka, psychologička, s ktorou som sa rozhodla to skúsiť. Nemohla som urobiť lepšie.

 

Anna Bobulová

Dobrovoľníčka sekcie SKROTIŤ DRAKA 

Anka je 21 ročné dievča, ktoré bolo ešte donedávna presvedčené, že kvalitné vzdelanie a práca sú zárukou šťastného života. Žila v budúcnosti, zatiaľ čo prítomnosť jej pretekala pomedzi prsty. Pred pár mesiacmi nastal zlom, vďaka ktorému dostala možnosť stretnúť samú seba bez nánosov spoločenských a najmä vlastných očakávaní. Prešla ťažkým procesom, ktorým ju sprevádzali viaceré záchytné body: terapeutický proces, psychológovia, lieky, psychiatri, viera, podpora rodiny a blízkych chápavých priateľov. Uvedomila si, že sa môže venovať aj tomu, čo jej prirodzene ide a robí to rada.

Dnes cíti, že jej povolaním môže byť mozaika poskladaná z malých činov, ktoré pomôžu druhým a jej príspevky vo ViaSua, v ktorých sa delí o svoj pohľad na svet a o svoje skúsenosti, sú jedným z prvým krokov k jej vytváraniu