Pre verejnosť
Prostredníctvom prednášok, workshopov a kurzov pre laickú verejnosť sa snažíme preventívne pôsobiť, prinášať informácie a podnety na uvažovanie v témach ako je rodičovstvo, sebaspoznávanie, osobnostný rast, oblasť partnerských vzťahov a podobne.

>> Zistiť viac
Pre odborníkov
Aktuálne realizujeme tieto interaktívne prednášky/ workshopy/ kurzy pre odborníkov (psychológov, pedagógov, výchovných poradcov a pracovníkov s mládežou).

>> Zistiť viac
Pre školy
Psychologičky vo ViaSua majú vlastnú odbornú skúsenosť s prácou v školstve: roly školskej psychologičky (Jarmila Tomková), v roly psychologičky v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (Martina Marečáková Machovská, Mária Fekiačová), v prepájaní pestúnskej, rodinnej starostlivosti, starostlivosti o duševné zdravie detí a vzdelávanie (Daniela Žilinčíková).

>> Zistiť viac