Hlbšie preskúmanie naratívnej terapie. Odpoveď na traumu,
kreatívne využitie písaného textu a kolaboratívne prístupy k duševným ťažkostiam.

‘Further explorations around narrative therapy: responding to trauma,
creative use of the written word, and collaborative approaches to mental health hardship’

23.1.–27.2. 2024

Webinár 6 ranných lekcií 8:00 – 10:00 hod. 

🔸23.1.2024🔸30.1.2024🔸6.2.2024🔸13.2.2024🔸20.2.2024🔸27.2.2024

 

David Newman
je austrálsky psychoterapeut, žiak Michaela White-a, a mnohoročný člen austrálskej fakulty Dulwich Centre, kde naďalej prednáša a publikuje. Taktiež pôsobí ako klinik na University of Melbourne. Má viac ako 20 rokov praxe v individuálnej, párovej a rodinnej psychoterapii, najmä v jeho vlastnej praxi – Sydney Narrative Therapy. Robí tiež skupinovú terapiu pre detské psychiatrické oddelenie v Sydney. V naratívnej terapii vzdeláva okrem Austrálie v mnohých krajinách na celom svete – v Rwande, Brazílii, Kanade,  Nepále, Grécku, Číne, Indii, Turecku, Hong Kongu, Palestínea v spolupráci s ViaSua zavíta so svojim vzdelávaním aj k slovenským a českým odborníkom – už po druhýkrat.

Cena: 234 eur
Včasná registrácia – do konca októbra 2023 – 211 eur

REGISTRUJTE SA

Ako sa budeme učiť (ZOOM):

  • Teória + kazuistiky David-a Newman-a + diskusia s účastníkmi + tipy na úlohy v medziobdobiach + zdroje.
  • Tlmočenie z ENG do SVK.

PROGRAM

Lekcia 1
Úvahy o práci s traumou: starostlivosť v používaní metafor, úcta k malým činom ako reakciám na traumu a rozvíjanie príbehu činov prežitia,

Lekcia 2
Úvahy o práci s traumou: od „niečo s ním nie je v poriadku“ ku zdieľanému znepokojeniu,

Lekcia 3
Kolaboratívne postupy v práci s diskurzami. Kolaboratívne postupy a problematika vďačnosti v pomáhajúcich profesiách,
Náhľad na vlastný duševný stav a ťažkosti – dominantná perspektíva psychiatrie a perspektíva naratívnej terapie,

Lekcia 4
Písané slovo a skúmanie žánru,

Lekcia 5
Písané slovo a spôsoby ako umožniť klientom príspieť. „Živé dokumenty“,

Lekcia 6
Dobrodružstvo práce so skupinami: nachádzanie publika mimo skupinu.

REGISTRUJTE SA

Pre viac info píšte alebo volajte:
Jarmila Tomková – tomkova.viasua@gmail.com, 0918122216