Láskavo k dieťaťu, Prísne k ADHD

Online – Zoom
9:00-15:30 hod.

24.-25.9.2024 

Lektorka: PhDr. Jarmila Tomková, ViaSua

ONLINE – ZOOM

Účastníci: školskí psychológovia, učiteľ/ia, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti.

Kedy: 24.-25.9.2024
V akom čase: 9:00 – 15:30
Cena: 148 eur

Získate certifikát a príručku s aktivitami.

Lektorka: PhDr. J.Tomková, psychologička, terapeutka a lektorka, bývalá školská psychologička.

REGISTRUJTE SA
  • Ako skrotiť ADHD žiaka/ov tak, aby skupina mohla prosperovať a fungovať?
  • Ako využiť identitu a príbeh skupiny na to, aby pomohla identite dieťaťa?
  • Práca s vonkajšími svedkami.
  • Využitie kríz generovaných ADHD, ktoré ADHD často dostáva do úzkych a do izolácie, pre obrat v príbehu skupiny.