ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNE II

2.6.2017  

ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNE II

(workshop) 

Po predošlom príjemnom a užitočnom stretnutí s rodičmi a učiteľmi pokračujeme v Rodinnom centre Prešporkovo v cykle neformálneho vzdelávania. Stále budeme mať na muške šikanovanie, jeho prevenciu a riešenie. Tentoraz však tipy zacielime priamo učiteľom.

Bez názvu

 

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.