Otvárame ďalšiu ViaSua poradňu. V Dudinciach.

posted in: Blog | 0

V malom kúpeľnom meste a jeho okolí sú ľudia zvyknutí na slnko. Ale aj na to, že „ sa tu, oproti väčším mestám, málo toho deje alebo že tu nič nie je“. Tiež sú zvyknutí, že majú odtiaľto ďalej do väčších obchodov, k lekárom a pod. Ale aj k psychologickej, psychosociálnej či psychoterapeutickej podpore a poradenstvu pre rodičov, deti, jednotlivcov v rôznych náročných životných situáciách. Sme moc rady, že od leta začala práve tu poskytovať podporu v oblasti duševného zdravia naša ViaSua kolegyňa Danka Koníček Žilinčíková.

Ešte lepší príbeh.

Niekedy o sebe pochybujeme, niekedy o nás pochybujú iní: pochybujeme či sme dobrí ľudia, rodičia, manželia, dcéry, synovia, zamestnanci, priatelia. V takýchto chvíľach akoby sme mali menej sily sa niečomu ťažkému v našich životoch postaviť, niečo viac chytiť do svojich rúk, a iné, zase v pokoji pustiť . Akoby sme mali ťažkosť dovoliť si a milovať sa ako „nedokonalí – teda obyčajní, ako unavení – teda oddychujúci, ako slabí – teda po veľkom výkone, s chybami – teda snažiaci sa.

Niekedy nás Pochybnosti zaplavia až tak veľmi, že to môžeme prežívať „ako koniec (nášho vybudovaného a zabehnutého) sveta, niečo sa (nám) rúca, padá, odchádza, niečoho sa bojíme, niečo strácame.“

Ale to môže byť predsa krásny začiatok ďalšieho príbehu o nás, o našich hodnotách, ďalších snoch a prianiach pre seba samých. Napríklad príbeh o tom, že takto nám to už nevyhovuje a chceme a potrebujeme to mať (v našom ďalšom živote) inak! Ale pokojne to môžu byť aj iné krásne príbehy o nás.

Verím, že ľudia siahajúci „na dno“, teda do vlastných hĺbok, objavia práve tam „diamanty seba“, ktoré im prinavrátia hodnotu dobrého muža, ženy, rodiča, syna, dcéry…

Je mi cťou ich sprevádzať na týchto cestách pri individuálnych stretnutiach a spolu s nimi „diamanty v nich“ hľadať a spoluvytvárať ešte lepší príbeh ich života, ešte lepší príbeh ich rodičovstva , detstva, rodiny… Jednoducho spolu s nimi spoluvytvárať Ešte lepší príbeh ich samých. Príbeh, s ktorým budú viac súznieť.“

 

Danka Koníček Žilinčíková
Konzultácie je možné si telefonicky dohodnúť na čísle: 0907 88 66 16

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.