Kedysi panoval mýtus, že deti netrpia duševnými ťažkosťami. Nie je to pravda. Dokážu sa veľmi trápiť, ale prejavujú to inak ako dospelí. Často na ich trápenie poukáže až výraznejšia zmena v správaní, vo vývinovom napredovaní, návykoch alebo fyzické prejavy. Lepšie je taktiež dieťa podporiť v čase záťaže ešte skôr, ako sú tieto prejavy očividné.  Niekedy je treba pomôcť dieťaťu rozvinúť niektoré jeho schopnosti a zručnosti, aby mohlo plnohodnotne napredovať vo svojom ďalšom vývine.  Všetko je dynamický proces a dieťa sa z menších i väčších ťažkostí môže dostať k niečomu novému, smerom k takému spôsobu života, ktorý umožní plné rozvinutie jeho potenciálu. K tomu však obvykle potrebuje takú sociálnu interakciu s dospelými alebo vyspelejšími rovesníkmi, ktorá mu pomôže zažiť a uvedomiť si seba inak.

Forma detskej psychoterapie je prispôsobená veku- jazyku a spôsobu uvažovania. Radi s dieťaťom i jeho rodinou vkročíme do jeho čarovného sveta, prizveme si na to všakovakých pomocníkov: figúrky, hračky, symboly, maňušky, papiere s pastelkami a výkresy s farbičkami, krabice, kocky, piesok a iné. Problémy sa deťom zdajú zvládnuteľnejšie, keď sú nakreslené či vymodelované alebo majú podobu hračky. Spoločne ich potom môžeme skúmať: Čo všetko v živote dieťaťa a jeho rodiny ťažkosti navystrájajú? Ako vlastne to robia? Ako je možné, že niekedy sa dieťaťu darí problému odolávať? Aké sú jeho zbrane? K čomu sú problémy dobré a akú daň si za svoju službu pýtajú? Čo s nimi chceme urobiť? Ako je možné na to ísť ešte inak, aby sa dieťaťu a celej rodine žilo lepšie?

Detská psychoterapia prirodzene zahŕňa dôležité figúry zo života dieťaťa- rodičov, súrodencov, tety a ujov, významných rovesníkov, hračky, zvieratká. Je vítané, keď sa konzultácie zúčastnia, sú svedkami a spolutvorcami jeho príbehov.  Terapeutické stretnutia preto môžu meniť svoju tvár. Na forme a rozsahu, v ktorom sú ďalšie postavy zahrnuté do spolupráce, sa vždy dohodneme a pristupujeme k tomu profesionálne a plne v záujme dieťaťa ako aj rodinného systému ako celku.

Časté detské ťažkosti:

 • Detské strachy (z tmy, jedla, hmyzu, školy, skúšok)
 • Smútok a pocity viny
 • Súrodenecká žiarlivosť
 • Hnev, vzdor, agresivita
 • Zvládanie dieťaťa pri rodinnej či rodičovskej kríze
 • Adaptácia na akúkoľvek zmenu
 • Nadväzovanie kamarátstiev a vzťahov v širšom sociálnom prostredí
 • Adaptácia na škôlku a školu
 • Separačná úzkosť
 • Psychosomatické problémy (bolesti bruška, hlavy, ekzém)
 • Ťažkosti so sebaobslužnými návykmi, enuréza, enkopréza
 • Akékoľvek iné ťažkosti vrátane tých, ktoré sú označované klinickými diagnózami (depresia, fóbie, OCD..)