V porovnaní s deťmi, tínedžeri už čelia iným vývinovým výzvam. Ešte stále sú deťmi avšak svoju rolu dieťaťa postupne opúšťajú a v objavovaní svojej vlastnej identity sa stretávajú s mnohými úskaliami. Citlivo vnímajú seba v kontexte sociálneho prostredia: rovesníkov, autorít, systému, ktorý je nositeľom istých noriem. Nachádzajú si svoje miesto a seba cez interakcie s druhými. Oddeľujú sa postupne od bezpečia rodičovských hodnôt, prehodnocujú ich, aby ich mohli neskôr pre seba prijať avšak spôsobom už viac vedomým, vlastným. Dôležité je vytvárať si blízke vzťahy, pocit spolupatričnosti a uznania medzi rovesníkmi.

V terapeutickej situácii dbáme na to, aby tínedžer mal dostatočnú možnosť vyjadriť svoje predstavy o tom, ako budú konzultácie prebiehať, či si želá prítomnosť rodiča na sedeniach a do akej miery. Staráme sa však aj o to, aby rodičia boli pokojní a mali rámcový prehľad o cieľoch a priebehu terapie. Klient, hoci neplnoletý, si zaslúži plný rešpekt a preto sme v spolupráci s ním nanajvýš transparentní v tom, ako komunikujeme s jeho rodičmi.

Tínedžerom a adolescentom pomáhame:

 • nájsť svoje miesto v živote
 • posilniť sebavedomie
 • podporiť proces sebapoznávania
 • ťažkosti v procese individuácie a vytvárania identity
 • zvýšiť úroveň sociálnych zručností
 • zvládať zmeny
 • posilniť schopnosť riešiť konflikty, primerane sa presadzovať
 • riešiť, zvládať, zmierňovať či úplne odstrániť ťažkosti vo vzťahoch, v komunikácii, so školou
 • ťažkosti v dôsledku užívania návykových látok
 • ťažkosti v dôsledku excesívneho používania internetu a digitálnych médii
 • akékoľvek iné ťažkosti vrátane tých, ktoré sú označované klinickými diagnózami (depresia, fóbie, OCD..).
 • Ponúkame tiež diagnostiku a poradenstvo ohľadom profesijnej orientácie pri výbere škôl