SÉRIA WORKSHOPOV – začíname už 26. apríla 2023

pre dospelých, ktorí dospeli do bodu, kedy majú pocit, že potrebujú zlepšiť
rovnováhu a revidovať svoje priority.

Nápad priniesť sériu workshopov s jedinečným názvom Kocka vznikol na motívy teórie Maxa Kašparů, českého psychiatra, kňaza a spisovateľa, ktorý hlásal: „Budujte si svojich 6 stien a nevyhoríte”. Téma dobrého manažovania a chránenia si svojej energie a tiež prevencia proti vyhoreniu by mala byť  nepopierateľnou prioritou dnešnej doby.

„Kocka“ si kladie za ciel previesť účastníkov 6-timi podstatnými oblasťami života, ktorých naplnenie  prispieva k duševnej rovnováhe a ochrane vlastnej energie. Práca, Oddych, Priateľstvá, Partnerstvá, Rodinné zázemie a Životné filozofie a princípy sú jednotlivé steny kocky, ktoré si zaslúžia samostatnú pozornosť. Techniky a metódy naratívnej terapie nám pomôžu uvedomiť si a oceniť dobré a funkčné oblasti života a zároveň nám ukážu cestu a vhodné prostriedky k hľadaniu toho, čo nám možno chýba alebo máme nedostatok.

„Workshopy sú určené pre dospelých, ktorí dospeli do bodu, kedy majú pocit, že potrebujú zlepšiť rovnováhu jednotlivých stien kocky a revidovať svoje priority.“ 

  • Lektorka: Kamila Martinková, psychologička, ViaSua
  • Cena: 10eur/ účastník
  • Online forma
  • Trvanie jedného workshopu: 2 hodiny
  • Počet účastníkov v skupine: maximálne 6 (miesta budú pridelené podľa poradia prihlásenia)
  • Kontakt: Kamila Martinková, +421918383639, martinkova.kamila@gmail.com
  • Registrácia je možná na jednotlivé workshopy samostatne a aj na celú sériu

……………………..

Úvodné workshopy, na ktoré sa už môžete prihlásiť, sa venujú prvým trom stenám kocky:

„o Sebarealizácii“  26. apríl, streda, v čase od 17:30 do 19:30 v online forme

„o Oddychu“ – 10. máj, streda, v čase od 17:30 do 19:30 v online forme

„o Priateľstvách“ – 20. máj, sobota v čase od 14:00 do 16:00 v online forme

……………………………………..

1. stena: „o Sebarealizácii“

„Sebarealizácia – pojem, ktorý má mnoho významov a mnoho interpretácií a často ju vnímame ako kľúč k dobrému životu. Na workshope sa na sebarealizáciu pozrieme bližšie. Posvietime si na to ako ju individuálne vnímame, ako si ju momentálne napĺňame a podľa čoho vieme, že sme sebarealizovaní. Pohráme sa predovšetkým s myšlienkou, či už teraz môžeme byť na seba, a to čo robíme, aspoň trochu pyšní.

2. stena:  „o Oddychu“

Náprotivná stena aktivity a (seba)realizovania sa zaoberá oddychom. Efektívne striedanie oboch stien nám už samé o sebe prispieva k duševnej rovnováhe. V duchu citátu od Marthy Back „Oddychuj, kým nemáš chuť pracovať a pracuj, kým nemáš chuť oddychovať“ sa pozrieme na našich vlastných zlodejov oddychu a najmä na to, čo nám do života prináša samotný oddych, ak si ho nenecháme  „ukradnúť”. Nebudeme sa učiť ako relaxovať, ale budeme spoločne oddych a jeho rôzne podoby spoznávať.

3. stena: „o Priateľstvách“

Málokedy si uvedomujeme, aký podstatný diel vnímania nás samých tvoria naše vzťahy – a nie len tie partnerské. O priateľoch sa často hovorí, že je to rodina, ktorú sme si mohli sami vybrať, a občas sa na našich priateľov naozaj spoliehame viac ako na rodinu. Preto v tomto workshope budeme hovoriť o tom, čo priateľstvo vlastne je, akým spôsobom priateľstvo vzniká, a čo je rovnako dôležité – ako sa v čase mení. Budeme hovoriť o tom, čo nám rôzne úrovne priateľských vzťahov dávajú, čo robiť a nerobiť pre ich udržanie a posilnenie. To všetko v napojení na jednoduchú metaforu cesty z ulice do obývačky.