„MY SME ČAROVNÁ TRIEDA!“ alebo KEĎ INDIVIDUÁLNA TERAPIA NESTAČÍ

posted in: Novinky | 0

17.03.2016 KONFERENCIA SPAY Social Pathology Among Youth, Sociálno-patologické javy medzi mladými http://socworkmeetings.webnode.sk/

Sociálnu patológiu sami v interakciách konštruujeme. Pre nápravu preto skúsme namiesto posilňovania zaužívaných relácií javy dekonštruovať!

Keď sa vyskytne v triedach žiak, ktorý svojim výrazným správaním narúša chod vyučovania, býva často označovaný ako „problémový“ a odoslaný na psychologické vyšetrenie a poradenstvo, aby bol schopný sa lepšie adaptovať.

Ako naratívna terapeutka a v minulosti tiež školská psychologička pokladám za potrebné hovoriť o riešeniach narúšajúcich pretrvávajúce pozície „viny a hanby“ v systémoch- podporením nových diskurzov o kamarátstve, pomoci a konkrétnou. Na konferencii bola prezentovaná prípadová štúdia celo-triednej intervencie, popísané ako je možné nastoliť bod obratu- v príbehu celej triedy a v rámci toho aj v individuálnom príbehu klienta.

Viac čítajte tu: Jarmila Tomková: „My sme Čarovná trieda!“ alebo Keď individuálna terapia nestačí

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.