Bez viny a hanby.
Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.

Online
26.11.-27.11. 2024
9:00-15:30 hod.

Od jesene 2021 prebehlo už 6 vzdelávaní, vyškolilo sa už viac ako 150 odborných pracovníkov.

„Páčil sa mi obsah – naratívny prístup, ktorý prerámcuje „starý dobrý“ model odmeny a trestov. Možnosť nového začiatku, lepšieho pokračovania, prístup, ktorý pomôže aj tým „vinným“ zachovať si ľudskú tvár a vyjsť z ubližovania (wrong doing) poučení, zmenení, posilnení v správnejšom správaní bez toho, aby sa museli hanbiť za to, čo robili, alebo aby sa dostali do opozície a vzdoru kvôly trestom….Taktiež sami páčili kazuistiky a príjemne na mňa pôsobila osobnosť lektorky.“

„Oceňujem konkrétne kazuistiky a nové pohľady v prístupe ku šikane z pohľadu naratívky.“

„Iný pohľad z iného psychologického prístupu, ktorý sa len tak ľahko nedočítam nikde, hlavne keď je osoba v pracovnom kolobehu a nemá čas si študovať veľmi popritom nejaké novinky. Spôsoby, ktoré sa dajú skĺbiť aj s inými teóriami a prístupmi, ktoré teraz používam. A neskutočne som vďačná, keď odborníci ukazujú taký ten pohľad nenálepkovania detí a dávať druhú šancu, zameriavať sa na skompetentňovanie detí a ich rozvíjaniu.“

„Páčilo sa mi predstavenie naratívneho prístupu, aj prístupu „shared concern“ a páčilo sa mi, že lektorka vychádza aj z výskumom overených intervencií. Zažila som na mnohých školeniach, že to bolo len také táranie o ničom, ale tu sa mi to zdalo veľmi dobre poňaté, spracované a hlavne to, že sú to veci, ktoré sa overovali (na to sa často zabúda). Veľmi oceňujem aj poskytnuté materiály. Keby som na ZŠ, tak asi rovno vyskúšam spraviť nejakú peer skupinku…“

Šikanovanie je výrazné vychýlenie moci v určitom sociálnom systéme smerom k priveľkej moci niekoho a pocitu bezmocnosti niekoho iného. Je javom, ktorý spôsobuje „bezmocnému“ nadmernú záťaž pre zvládanie, neraz až traumu, depresiu, somatické ťažkosti, poruchy správania a stigmu. Preto, hoci je to jav v skupinách prirodzený, nemožno ho prehliadať a treba ho riešiť efektívne. 

Koncom r. 2018 vydalo MŠVVaŠ SR Smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach. Uložilo tým školám povinnosť šikanovanie riešiť, avšak neponúklo vzdelávanie odborníkom v tom, ako to robiť príjemne a efektívne. Mnohé školy to preto nechávajú trochu bokom, čo je pre deti škodlivé. Alebo školy jav chcú riešiť, ale odborníci sú si v postupoch stále neistí, nevidia výsledky a možno v dobrej vôli urobia aj niečo, čo nie je práve najšťastnejší postup. 

Nastavovať hranice a sankcionovať ich porušovanie je síce dôležité, ale neefektívne pokiaľ to zostane len pri tom. Kým deti nezažijú transformáciu od ubližovania k novému (dobrému) príbehu, budú si niesť roly „obete“ a „agresora“ vo svojich identitách dlhodobo. Vzorce “moci vs.bezmoci” sa môžu dlhodobo opakovať. Neraz až do dospelosti. Aké postupy sú z psychologického hľadiska pre deti optimálne a ako to urobiť? 

 • Účastníci: školskí psychológovia, učiteľ/ia, študenti, psychológovia, sociálni pracovníci/pedagógovia, terapeuti. 
 • Dátum a trvanie:  26.11.-27.11.2024
 • Miesto: ONLINE, Zoom
 • Cena: 148 eur
 • Získate certifikát a príručku ku kurzu

Registrujte sa tu

Čo školením získate: 

 • naratívny pohľad na vznik šikanovania, jeho udržiavanie ako i na jeho prevenciu a riešenie, 
 • naučíte sa užitočne postupovať pri začínajúcom / rozvinutom šikanovaní,
 • naučíte sa ako pripraviť program na prevenciu šikanovania, koho do prevencie zahrnúť,
 • príklady z praxe mojej vlastnej, ďalšej slovenskej a empiricky overenej praxe zo zahraničia,
 • priestor pre otázky a diskusiu,
 • príručka a certifikát.

Hlavné východiská 

 • Naratívny pohľad na vznik a udržiavanie fenoménu ako i na jeho riešenie. 
 • Prístup Bez viny a hanby (No Blame No Shame). 
 • Aj keď šikanovanie spustí jednotlivec, vždy sa udržiava skupinovo a skupina má moc ho vyliečiť. 

Prihlasovanie: Jarmila Tomková 0918 122 216, tomkova.viasua@gmail.com,

———————————————————————————————-

Lektorka : PhDr. Jarmila Tomková, psychologička, ViaSua, o.z., tomkova.viasua@gmail.com

 • šikanovaniu sa venovala výskumne na Výskumnom ústave detskej pychológie, v téme odborne publikovala a dodnes vzdeláva, 
 • 7 rokov pôsobila ako školská psychologička, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne programy, vrátane rovesníckeho programu Žiaci proti šikanovaniu, 
 • absolvovala výcvik systemického prístupu v psychoterapii (ISZ KE) 
 • bola jednou z prvých členiek expertného tímu Iuventy Slovenský inštitút mládeže, ktorý dizajnoval program pre školy Škola bez nenávisti, 
 • založila a vedie o.z. ViaSua, kde sa venuje naratívnej terapii, supervízii, destigmatizácii a vzdelávaniu v prevencii negatívnych sociálnych fenoménov, 
 • je konzultantkou pre školských psychológov, pre školy, neziskový sektor aj súkromné spoločnosti (ESET, s.r.o.) v témach efektívnej prevencie a vzdelávania.