PREDSUDKY. Ako nami hýbu a ako hýbeme my nimi?

posted in: Diskurz, Novinky, Prevencia | 0

23.3.2016 Deň zdravej školy, SOŠ Zochova, Bratislava

PREDSUDKY. Ako nami hýbu a ako hýbeme my nimi?
(Tomková Jarmila, Workshop, Deň zdravej školy, SOŠ Zochova, Bratislava)

Viaceré stredné školy majú svoje „vzdelávacie festivaly“, podujatia naplnené odborne – popularizačnými prednáškami, diskusiami, workshopmi. Takou je aj Stredná odborná škola Zochova, s ktorou máme dlhoročnú spoluprácu a každý rok pred Veľkou nocou pripravujeme pre stredoškolákov na Deň zdravej školy interaktívne podujatia na určitú spoločenskú či psychologicku tému. Tento rok bude kolegyňa Julka Varholíková rozvíjať diskusiu ohľadom využívania sociálnych médií mladými a ja si s tínedžermi rada popracujem na tom, ako vlastne máme každý sám u seba s predsudkami.

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.