Aktuálne realizujeme tieto interaktívne prednášky/ workshopy/ kurzy pre odborníkov (psychológov, pedagógov, výchovných poradcov a pracovníkov s mládežou):

Využitie systemických prístupov na školách

Na riešenie orientovaný koučing a mentoring

WOWW – Work on what works (Insoo Kim Berg).

Naratívna terapia triedy

Čo robiť, keď je zjavná problematická adaptácia žiaka do kolektívu, vyčleňovanie, šikanovanie? Ako sa užitočne napojiť na aktuálne potreby triedy/ konflikt a zaangažovať žiakov k spolupráci? Ako zariadiť, aby si zo zážitku žiaci odniesli vedomosť, ktorú budú vedieť uplatniť aj v budúcnosti? Ako podnietiť abstrahovanie vedomostí o identite triedy a umožniť konštruovanie želanej identity. Kto sú rozprávači pekných príbehov a ako „im dať hlas“? Svedkovia želaných častí identity „problematických žiakov“.

Využitie triedy pre “indivuduálny problém” alebo TERAPIA TRIEDOU

“Nezvládnuteľné ADHD” a Zázračná trieda. Spolužiaci pomáhajú oživiť a podporiť neproblémú identitu žiaka.

Naratívna práca celoorganizačná

Identita školy, kultúra, rozloženie moci, posilnenie želaných hodnôt

Rovesnícke modely prevencie a intervencie

Výskumno-preventívna intervencia

Ako pracovať s traumou bez retraumatizácie

Participácia detí v politikách, ktoré sa ich týkajú

Mladý hejter. Ako komunikovať s deťmi a rodičmi o nenávistných prejavoch

Nielen odborníkov pracujúcich s deťmi zaujíma, ako to je možné, že online život detí je niečo, kde sa „utrhnú z reťaze“ a sú celkom iné, zrazu agresívne, vulgárne, riskujúce. Naháňa to strach a preto máme my dospelí tendenciu reagovať reštriktívne. Na internete funguje disinhibičný efekt, ktorý mnohé javy mení, spúšťa ako katalizátor, či umocňuje. Ako zachovať chladnú hlavu a hovoriť s deťmi a ich rodičmi o nenávistných prejavoch, extrémizme a šikanovaní spôsobom, ktorý ich s väčšou pravdepodobnosťou pozve do spolupráce a nepostaví ich do odporu? Čo robiť, keď zbadáme prejavy extrémizmu a diskriminácie na internete? Ako vyskladať prevenciu extrémizmu pre žiakov?

Práca s deťmi s poruchami autistického spektra,

ktorej sa roky odborne venuje systemická terapeutka Martina Marečáková Machovská. Po absolvovaní výcviku „Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávaní dětí s poruchami autistického spektra“ na PF UK v Prahe zavádza jedinečný prístup do základných východísk systemiky. Tak je jej prístup ku klientom autistického spektra a ich rodinám ešte viac šitý na mieru.

  • Žiak s Aspergerovým syndrómom Lektorka: Martina Marečáková Machovská
  • Žiak s pervazívnou vývinovou poruchou Lektorka: Martina Marečáková Machovská

Ako sa vo vyučovacom procese môžu prejavovať špecifiká danej diagnózy z okruhu pervazívnych porúch? Akú školu pre dieťa s autizmom zvoliť? Ako čo najlepšie dieťaťu s autizmom porozumieť a priblížiť sa k „jeho svetu“? Ako dieťaťu s autizmom pomôcť v čo najväčšej miere porozumieť nášmu naňho chaoticky pôsobiacemu svetu? Ako môže byť učiteľ takémuto žiakovi nápomocný? Ako spolupracovať s rodičmi dieťaťa? Ako zvládnuť dané dieťa v školskom kolektíve? Ako zvládnuť nároky, ktoré so sebou táto práca prináša? Ako „stavať“ na silných stránkach dieťaťa? Čím nás môže dieťa s autizmom obohatiť?