Prostredníctvom prednášok, workshopov a kurzov pre laickú verejnosť sa snažíme preventívne pôsobiť, prinášať informácie a podnety na uvažovanie v témach ako je rodičovstvo, sebaspoznávanie, osobnostný rast, oblasť partnerských vzťahov a podobne.

Aktuálne máme pripravené tieto témy (na vyžiadanie pripravíme podujatie aj na iné témy):

Novovynárajúce sa príležitosti a riziká online priestoru pre deti a mládež

Lektorka: Jarmila Tomková

Ako komunikovať s deťmi o ich používaní internetu, počítačov, tabletov a smartfónov, keď sú v tom vždy o krok pred nami dospelými? A hlavne keď sme príliš vtiahnutí do obáv, ktoré nám naháňajú riziká s tým spojené? Ako obave nepodliehať a zachovať si chladnú hlavu? Máme skúsenosť, že obavy sa znížia, keď sa informovanosť zvýši. Treba spoznať démona a jeho čaro a moc spľasne. Tak budeme môcť spolu s deťmi vidieť aj prínosy detského používania internetu, nestratíme s nimi vzájomnú dôveru a nájdeme spôsoby dojednania pravidiel.

Na Vaše otázky a konkrétne požiadavky v danej téme sa flexibilné napojím. Pripravené mám odborné postrehy z vedy a výskumu, tejto problematike som sa roky výskumne venovala. Veda je však len veda, k dispozícií mám skúsenosti aj z práce školskej psychologičky a práca s klientmi taktiež často nechá ozvučiť starosti rodičov ohľadom používania internetu deťmi.

Téma príležitostí a rizík na internete je hlbohá a široká ako internet sám. Z predošlých vzdelávacích aktivít sa osvedčilo rozdeliť problematiku minimálne do 4 častí, jednej ktorá predstaví celú preoblematiku a troch dielov o špecifických témach:

 • PRÍLEŽITOSTI A RIZIKÁ ONLINE PRIESTORU PRE DETI A MLÁDEŽ.

  Čo všetko je v hre?

 • STÁLE NA INTERNETE?

  Kedy je možné hovoriť o závislosti? Prevencia online závislostí

 • DETI A SOCIÁLNE SIETE.

  Ako pristupovať k detskému používaniu sociálnych sietí?

 • KYBERŠIKANOVANIE

  Ako predchádzať alebo zareagovať na kyberšikanovanie?

 • MLADÝ HEJTER.

  Mení sa Vaše dieťa na internete na klbko nanávisti? Dá sa tomu predísť?

Šikanovanie – jeho prevencia a ošetrenie

Lektorka: Jarmila Tomková
Ako je užitočné hľadieť na šikanovanie, jeho príčiny a ďalší priebeh? V čom konkrétne sa prístupy z predošlých desaťročí mýlili? Prečo je šikanovanie na slovenských školách často prehliadané alebo riešené neefektívne, miestami dokonca škodlivo? Prečo si deti často nesú rolu “obeť” a “agresor” dlhodobo naprieč viacerými prostrediami? Tresty a prestupy na inú školu nedostatočné riešenia. Ako to teda robiť inak?
 • ŠIKANOVANIE

  Čo môžem urobiť ja ako rodič?

 • ŠIKANOVANIE

  Čo môžem urobiť ja ako učiteľ?

Oceňovanie ako zručnosť

Lektorka: Jarmila Tomková

V zážitkovej aktivite na vlastnej koži zakúsite, že užitočne formulované ocenenie nielen poteší, ale pôsobí podporne, povzbudzujúco a privedie Vás k rozpoznaniu a plnšiemu uvedomeniu si Vašich kvalít. Zistíte, že oceňovanie sa oplatí nerobiť ‚len tak‚ a je možné si jeho princípy osvojiť ako cenný nástroj, ktorý pomáha druhým plšie rozvinúť ich potenciál. Z workshopu odídete obohatení o poznatky, ako užitočne oceňovať v interakciách s druhými- pri výchove Vašich detí, podpore Vašich blízkych, rozvoji žiakov a študentov, pri motivovaní a rozvoji Vašich kolegov či podriadených. Vo workshope lektorka čerpá z východísk Krátkej na riešenie orientovanej terapie využívanej v psychoterapii, koučingu a čoraz častejšie aj vo vzdelávaní.

Odvaha k zraniteľnosti

Lektorka: Jarmila Tomková

Každý z nás v partnerstve alebo s blízkymi niekedy zažije to, že nás vo vzťahu s danou osobou čosi aj hnevá, zraňuje, mrzí, vzbudzuje sklamanie, obavy a neistoty. Niekto nemá problém o tom poreferovať tak, že je sám k sebe čestný a zároveň k druhému korektný. Veľa ľudí však citlivé veci s druhými nezdieľa vôbec alebo to, čo cítia vyjadria spôsobom, ktorý ich napokon mrzí (vybuchnú slovne či fyzicky).

Všimli ste si niekedy, čo sa vo Vás stane, keď vo Vašom vnútri prebieha búrka emócií a nedarí sa Vám o tom povedať partnerovi? Vaše emócie narastajú, menia povahu alebo sa uvoľňujé prirodzene? A čo sa vo Vás stane, keď zdieľate s druhým niečo pre Vás citlivé a dôležité? S niekým koho sa to netýka? A keď to zdieľate práve s tým, koho sa to týka?

Je šialenstvom s verejnosťou zdieľať niečo pre nás vzácne a intímne. Kedy je nám však nezdieľanie užitočné a kedy nás drží v neželanej izolácií? Ako nájsť takú mieru blízkosti s druhými, ktorá nám umožní žiť ako si prajeme?

Workshop sa bude niesť v duchu bezpečnej atmosféry uzavretej malej skupiny a príkladov dobrých zážitkov – odvahy k zblíženiu. Bude aj krátka zážitková tvorivá aktivita. Lektorka ponúkne príklady s vlastnej praxe párovej a individuálnej terapie.

Ako nevychovať extrémistu. Aj Vaše dieťa môže spraviť svet lepším miestom!

Lektorka: Jarmila Tomková

Výchova k tolerancii ako prevencia nenávistných prejavov u detí. Ako výchovou pomôžeme dieťaťu, aby rešpektovalo seba aj druhých? Ako konkrétne hovoriť doma o javoch ako extrémizmus, terorizmus, agresia, zneužívanie, kriminalita? Treba to vôbec? Čo ak tým oberiem dieťa o bezstarostný život a zbytočne ho vyľakám? Aký jazyk a formu zvoliť na to, aby sme pripravili dieťa na javy, ktoré sa týkajú aj jeho. Do veľkej miery môže byť práve on tým, ktorý sa ako aktívny mladý občan postará o sociálnu zmenu a kultúru bezpečia, tolerancie. To sa nedeje zo dňa na deň a nedeje sa to cestou pasivity a nevedomosti.

Povedz mi svoj príbeh a ja ti v ňom ukážem diamanty

Lektorka: Danka Žilinčíková

Nie sme len tí, ktorým sa dejú ťažké veci. Sme aj tí, ktorí ich zvládnu.

Dvojhodinový workshop, ktorý môže priniesť radosť a zvýšenie pocitu vlastnej sily, húževnatosti a tých vlastností, ktoré človeku pomohli prejsť náročným zážitkom či situáciou. Človek sa z kríz nikdy neteší a bol by radšej, keby sa vôbec nediali. V konečnom dôsledku ale náročné obdobia prinášaju nielen transformáciu, nové okolnosti a zážitky, ale aj nové rozmery osobnej sily a zvládacích stratégií. Z toho všetkého ale človek dokáže ďalej profitovať až vtedy, keď si tieto aspekty dostatočne uvedomí a uvidí v predošlých zážitkoch nielen to, čo bolo ťažké, ale rozpozná príbeh, ktorý si ako jeho aktér bude ďalej niesť s pocitom hrdosti a pri spomienke naň sa bude môcť cítiť posilnený.

Moje dieťa má autizmus

Lektorka: Martina Marečáková Machovská

Ako sa vyrovnať so skutočnosťou keď sa nám v rodine narodí autistické dieťa? Ako sa autizmus prejavuje? Ako to zmení fungovanie rodiny? Na koho sa môžeme obrátiť s prosbou o pomoc? Ako to ovplyvní jednotlivých členov rodiny? Ako sa postarať o súrodencov dieťaťa s autizmom? Ako svojmu dieťaťu čo najlepšie porozumieť a pomôcť mu? Na koho sa obrátiť ak chcem svoje dieťa dať diagnostikovať na autizmus? Ako sa vysporiadať s reakciami okolia? Vývinové fázy a ich špecifiká: obdobie batoľaťa, obdobie zaškolenia, obdobie dospievania, obdobie dospelosti…

Moje dieťa s autizmom ide do škôlky / školy

Lektorka: Martina Marečáková Machovská

Kedy je vhodné dieťa zaškoliť? Akú škôlku / školu mu vybrať? Aké formy vzdelávania existujú? Na čo sa treba pri zaškolení pripraviť? Ako komunikovať s učiteľom? Ako byť pri vzdelávaní dieťaťa čo najviac nápomocní? Ako napomôcť dieťaťu so začlenením do kolektívu a s adaptáciou na nové prostredie?

Rodičia, ako sa postarať o seba samých („spokojný rodič, šťastné dieťa“)

Lektorka: Martina Marečáková Machovská

Ako pracovať s vlastnými emóciami? Ako nestratiť samých seba? Ako sa naučiť počuť vlastné potreby, ktoré boli dlhé roky ukryté pod povrchom? Ako sa napriek výchove dieťaťa so zdravotným znevýhodnením úplne nevzdať vlastného života? Ako objaviť svoje vnútorné zdroje? Ako si udržať „zdravé“ vzťahy? Ako posilniť svoje rodičovské kompetencie? Ako sa nebáť vyhľadať pomoc?