25. Jún 2024
9:00 – 15:30
Online workshop

Michael White, inšpirovaný Foucault-om, vytvoril jedinečnú mapu krokov pre rozhovor s jednotlivcami i rodinami pre prípady, keď v ich príbehu výrazne dominuje pocit zaostávania či životného zlyhávania. Ako presne vieme s klientmi odhlaiť diskurzy a normatívny tlak spoločnosti, ktorý nás neraz vedie robiť v živote výkony na úrovni „vrcholovej akrobacie“ a aj tak mať stále pocit, že nerobíme dosť, že zlyhávame?

Foucault vo svojom životnom diele popisuje pôsobenie moci, tak „tradičnej moci“, akou sú napr. inštitúcie, ale aj „moci modernej“. Tej, ktorá pôsobí menej viditeľne, a práve preto možno nebezpečnejšie. Nie je ľahké rozpoznať ju

Poďte sa s nami naučiť, ktoré kroky v rozhovore s klientmi pomáhajú vplyv modernej moci zviditeľniť, odhaliť, pomenovať a uchopiť tak, aby bolo možné oslobodiť sa spod jej nadvlády.

Čo zažijete a získate:

  • Zaujímavé je aj teoretické napojenie sa na filozofické východiská M.Foucaulta o diktáte „modernej moci“, z ktorých Michael White pri tejto intervencii priamo vychádza. Povieme si o nich viac.
  • Odprezentujem ukážky využitia intervencie v práci s klientmi v individuálnom aj rodinnom settingu.
  • Preložený transkript terapeutického rozhovoru Michaela White-a + „mapa krokov práce s pocitom zlyhávania“
  • V malých skupinkách si orácu podľa mapy vyskúšame.
  • Diskusia.

Lektorka: PhDr. Jarmila Tomková
Cena: 89 eur

25. Jún 2024
9:00 – 15:30 hod.

Viac informácii: Jarmila Tomková tomkova.viasua@gmail.com, 0918 122 216