ŠIKANOVANÁ ALESS, NARODENÁ PRE VÝHRU

13.9.2016_Dnes  septembra s tímom občianskeho združenia eSlovensko spustili novú preventívnu kampaň, ktorá pozostáva zo série interaktívnych prednášok a workshopov s mladými a pre mladých. Do tímu sme pozvali mladú rapperku Aless, ktorá sama na vlastnej koži zažila na škole šikanovanie a vďaka nemu mala možnosť zažiť si “dno”, na ktoré sa neraz vo svojej bezradnosti a izolácii obete šikanovania dostanú.

Svoj príbeh Aless dnes spolu s nami rozprávala publiku, popretkávaný rappom naživo.

img_2744
Aless rapuje silny odkaz pre rovesníkov

 

Hovorila o tom, ako sa v jednom bode z nežičlivej pozícii medzi rovesníkmi vzoprela a povedala „DOSŤ, toto si nezaslúžim!“ Svoje rozhorčenie zbierala a zúročila v podobe zrelého odkazu tínedžerky jej rovesníkom. Vložila ho do piesní, ktoré získavajú na Youtube viac ako milión pozretí. 

Je veľmi užitočné, nielen zmysle osvety a prevencie, ale aj z hľadiska terapie, počuť niekoho, kto si prešiel šikanovaním, hovoriť svoj príbeh hrdo a nahlas. Už nie z pozície utláčaného jedotlivca, ale ústami sebavedomej tínedžerky, ktorá vie, o čom to je. Zvládla to a má čo odkázať verejnosti. Je osobou, s ktorou sa mladí môžu a chcú identifikovať. Úspešná u rovesníkov, populárna tínedžerka ako Aless, sa totiž nebojí postaviť a povedať verejnosti, že bola kvôli šikanovaniu ešte pred časom na dne a dostala sa z neho.

img_2757
Aless, autogramiáda po diskusii

 

Majú možnosť klásť jej otázky, ale najmä ju pred tínedžermi spovedáme my, dospelí z občianskeho združenia, moderujeme jej výpoveď pre žiakov.

Veľmi silný spôsob ako robiť prevenciu a zároveň bez označovania obetí a vinníkov v silne pozitívnej atmosfére pomôcť zaceliť rany, pozdvihnúť sebavedomie, priniesť nádej, že to sa dá vyriešiť nad očakávania dobre. A to sme videli a zažili aj dnes na podujatí. Plánované sú ďalšie v rámci celého Slovenska.

 

Ohromná energia

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.