NEZÁVISLOSŤ

posted in: Novinky | 0

Centrum prevencie internetovej závislosti neZavislost.sk

Bratislava, 7.2.2016 Pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 7. februára 2017 eSlovensko o. z. spustilo neZavislost.sk

OZ eSlovensko sa dlhodobo venuje rizikám pri používaní internetu mladými a prevencii prípadného poškodenia. V projekte neZavislost.sk sa zameiavame na prevenciu nadmerného používania internetu a závislosti od online aktivít. Nadmerné používanie internetu má negatívne dôsledky pre zdravie duševné i fyzické. Človek však môže byť nadmerne zamestnaný online aktivitami aj bez toho, aby bol od nich závislý. Môže príležitosti internetu využívať aj relatívne slobodne tak, že to výraznejšie nenarúša žiadnu s dôležitých oblastí jeho života.

Rodičia aj učitelia si rodbia o deti starosti a chýbajú im informácie o jave a odporúčaných postupoch v škole a vo výchove. Do eSlovenska prichádzajú žiadosti o prednášky, diskusie, workshopy. Očividne stále nie je dosť vyjasnené, kedy je nadmerné používanie závislosťou, aký postoj k obom situáciám zaujať, čo robiť pre ich prevenciu. Neinformovanosť a panika šírená z médií vedie k častejšiemu skratkovitému jednaniu, rodinným konfliktom pod vplyvom strachu a to prevencii ani terapii rozhodne nepomáha.

Cieľom projektu je mobilná aplikácia neZávislosť, informačný portál www.nezavislost.sk, výskumná činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.

„Z výskumov na Slovensku vieme, že 2 – 3% používateľov internetu sú zavislí od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia 15 – 30 rokov, častejšie chlapci, ako dievčatá. V projekte sa zameriame najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí, závislosť rozvinúť. Život im preteká ako piesok, medzi prstami. Budeme sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí chcú svoje problematické, nadmerné používanie internetu dostať opäť do vlastných rúk,“ povedal Miro Drobný, prezident eSlovensko.

„Vítame vznik centra, ktoré môže zohrať významnú rolu v predchádzaní vzniku online závislostí u mladých. Aby sme spojenie informácií, výskumu, poradenstva a klinickej praxe s možnosťami technológii, ktoré súčasná doba prináša, dokázali využiť vo svoj prospech a nemuseli riešiť negatívne dôsledky v zariadeniach nášho typu. Aplikácia neZávislosť pomáha sebapoznaniu, posilneniu dobrých vlastností a spoznaniu svojich limitov. Je to kľúčové v liečbe závislostí a najlepšia cesta prevencie,“ dodáva Vladimíra Čekelová, II. Psychiatrická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta, Banská Bystrica.
Zľava Juraj Holdoš z katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Vladimíra Čekelová z Oddelenia nelátkových závislostí II. Psychiatrickej kliniky SZU nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici, prezident eSlovensko Miro Drobný a hovorí psychologička Jarmila Tomková počas prezentácie projektu Centra prevencie internetovej závislosti.

Zľava Juraj Holdoš z katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Vladimíra Čekelová z Oddelenia nelátkových závislostí II. Psychiatrickej kliniky SZU nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici, prezident eSlovensko Miro Drobný a hovorí psychologička Jarmila Tomková počas prezentácie projektu Centra prevencie internetovej závislosti.

Aby vám život v zajatí internetu neunikali pomedzi prsty. Miro Drobný (vľavo) a Juraj Holdoš slávnostne predstavili neZavislost.sk Centrum prevencie internetovej závislosti.

Autor: eSlovensko

Aby vám život v zajatí internetu neunikali pomedzi prsty. Miro Drobný (vľavo) a Juraj Holdoš slávnostne predstavili neZavislost.sk Centrum prevencie internetovej závislosti.

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.