ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNE

28.4.2017

ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNE

(workshop)

Lektorka: Jarmila Tomková

ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNE

Príjemné prostredie Rodinného centra Prešporkovo a uzavretá skupina účastníkov umožnili zdieľať postmoderný prístup k nazeraniu na šikanovanie a jeho riešenie. Vyhradili sme si dosť času na zodpovedanie otázok ohľadom konkrétnych situácií riešenia šikanovania, ktoré vyplývali zo života účastníkov a ich detí.

Ďakujem Rodinnému centru Prešporkovo za zorganizovanie podujatia a všetkým účastníkom za to, že sme si vytvorili príjemnú a podnetnú atmosféru neformálneho vzdelávania.

V ďalšom stretnutí sa plánujeme zamerať na konkrétne tipy pre prevenciu a riešenie šikanovania pre učiteľov a treťou v poradí bude téma KYBERŠIKANOVANIE.

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.