ViaSuaCestou k sebe a zároveň Svojou vlastnou cestou.

V rámci Bratislavy prezentujem terapeutickú prax ViaSua, ktorú som nazvala výstižne:

Via znamená po latinsky smer, Sua je latinské zámeno vyjadrujúce vzťah k sebe (sebe, seba, svoj). ViaSua je odkazom, že riešeniami ťažkostí býva obvykle cesta k sebe samému.

To znie jednoducho, avšak cez všetky menšie a väčšie zauzlenia sa v živote a očakávania spoločnosti nemusí byť táto cesta jednoduchá. Spôsob rozpletania ťaživých nánosov je však u každého jedinečný. Preto ViaSua znamená Cestou k sebe a zároveň Svojou vlastnou cestou. Neznamená to však nejaké egoistické zameranie sa len na seba. Systemické prístupy, ktoré využívame, sú založené na tom, že identita a významy, ktoré človek udalostiam prikladá, sú vytvárané v menších či väčších sociálnych systémoch. To je tiež dôvodom, prečo sa aj pri individuálnych ťažkostiach zameriavame na prácu so širším systémom- buďto fyzicky prítomným alebo prítomným len v príbehu, rozprávaní. To, kým sme, je formované odmalička spolu s druhými a to býva aj cesta ako to lepšie spoznať, prípadne zmeniť.

 

Klientom môže byť

Prispôsobíme sa Vám

Systemické prístupy v poradenstve, terapii a koučingu umožňujú a zámerne podporujú flexibiltu v aranžmá- v tom, s kým sa pracuje. Môžeme pracovať s Vami ako jednotlivcom, s Vami a Vašim partnerom či celou rodinou, niekedy prizvať ďalších členov, ktorí vedia podporiť Vaše zdroje, sú súčasťou Vášho životného príbehu- rodinní známi, priatelia, učitelia, pre deti taktiež zástupné figúry, akými sú plyšoví dôverníci, domáce zvieratká.

Vo svojej pružnosti ideme tak ďaleko, že ak si to situácia vyžaduje, prídeme priamo za Vami. Do Vášho prostredia, kde môžeme byť na moment súčasťou a svedkom Vášho životného príbehu v priamom prenose- domov, do klubu, triedy, spoločnosti. Býva to prínosné, niekedy dokonca nevyhnutné. Ak má dieťa napríklad dlhodobú ťažkosť v triede, je žiaduce vymeniť prostredie kancelárie za prácu priamo tam, kde je problém udržiavaný a to so všetkými, koho sa týka. Vždy sa na tom dohodneme.

V práci s klientmi sme flexibilní avšak naša pružnosť je odborne podkutá, nerobíme nič bez rozmyslu. Zvažujeme prečo a čím môže byť vyskladanie terapeutického systému v danej situácii prínosné. Snažíme sa s Vami pre Vás vyťažiť čo najviac a opierame sa o plnú odbornosť terapeutických smerov:

  • Naratívny prístup
    – terapia a koučingSkype konzultácia
  • Krátka na riešenie orientovaná terapia (SFBT)
    – terapia, koučing, teambuilding
  • Mindfulness- prístup plnej všímavosti vychádzajúci z KBT prístupu v terapii

 

Poskytujeme konzultácie v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Poskytujeme konzultácie tvárou v tvár aj cez Skype.