Čo sa o sebe učíme vo vzťahoch?

Čo Vám taká Impulzivita dokáže narobiť v živote? No niekedy veru hotové peklo. Vie o tom svoje aj 14-ročný Rasťo. Často ho Impulzivita prepáva, robí mu neplechu nielen pri učení, ale aj vo vzťahoch. Dokáže od neho odplašiť kamarátov, naliehavo nástojiť na tom, že niektoré veci treba robiť ihneď a bez ohľadu na druhých, a potom ho presviedča, že nie je dosť dobrý na to, aby mal pekné kamarátstva. Tá Impulzivita to robí celkom zručne a presvedčivo.

Lenže tentokrát si Rastík v rozhovore so mnou mohol spomenúť na svoj výnimočný vzťah s jeho psíkom Luckym, ktorý pred rokom zomrel. Spomienka na Lucky-ho mu pripomenula niečo veľmi dôležité. (mu to dôležité veci o sebe a o jeho živote.) Čo bolo na tomto vzťahu také jedinečné? Čo o chlapcovi Lucky vedel čo mnohí možno nevedia? Čím si boli navzájom takí dôležití?

Lucky si cenil chlapcovu hravosť a starostlivosť, keď mu venoval svoj čas, vážil si jeho zhovievavosť a to, že mu odpustil, keď niečo vyparatil. Mal s ním najviac trpezlivosti zo všetkých ľudí, ktorých poznal. Lucky zase dokázal vycítiť, keď sa chlapec nemal dobre a vedel mu zlepšiť náladu už len tým, že zostal pri ňom, nekritizoval ho a tešil sa z toho, že sú spolu. Bol to pre neho dôkaz, že im na sebe navzájom záležalo, robili si životy krajšími a šťastnejšími.

Všetci vraj hovorili: „však je to len pes!“, povedal mi chlapec. Ale vďaka vzťahu s týmto psíkom Rastík mohol, a stále môže, zažiť dobré pocity zo seba.

Pripomína mu, že vie byť trpezlivý a starostlivý, že druhým s ním môže byť dobre a že aj on potrebuje byť s niekým, kto má o neho záujem. Vďaka tomu má skúsenosť, že sa vie o druhého postarať, že vie byť trpezlivý a citlivý vo vzťahu. Pripomína mu to dôležité hodnoty v jeho živote.

Aj keď už Lucky nie je fyzicky s ním, vzťah s ním pretrváva. Ak o ňom chlapec hovorí, je mu lepšie, nechce sa úplne rozlúčiť, chce si ho pripomínať a uchovávať spomienky. Stále je pre neho ten vzťah významný a užitočný, prispieva k jeho pozitívnemu pohľadu na seba.

Dôležité vzťahy v našom živote nám pomáhajú rásť. Prostredníctvom nich si tvoríme našu identitu, predstavu a pocit toho kým sme a kým chceme byť. A nejde len o vzťahy s ľuďmi, ale napríklad aj o vzťahy s niektorými pre nás výnimočnými miestami, činnosťami, s umením, ideami, predmetmi, domácimi miláčikmi, fantazijnými rozprávkovými či literárnymi postavami, so všetkým, čo v nás vyvoláva silnú reakciu a podporuje významný pocit identity. Takéto vzťahy mohli byť súčasťou minulosti, v nejakom konkrétnom čase a mieste a ďalej sa už nevyskytovali, ale zanechali v nás silnú stopu, dojem o sebe samom, naučili nás čosi o svete, o živote a o sebe. Zároveň aj my sme nechali
svoj odtlačok v danom vzťahu, tiež pôsobíme na život a identitu toho druhého.

 

Každý máme vo svojom živote významné vzťahy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. Ktorý vzťah je pre Vás výnimočný v tom, že ste v ňom viac takým, akým chcete byť, podporuje vo Vás Vašu dôležitú silnú stránku?