DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU 2017

posted in: Novinky, Prevencia | 0

7.2.2017

DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU
Mládež v dobrovoľníckej kampani proti nadmernému používaniu internetu

Projekt neZávislost.sk

16722710_10211044648088624_8239518562093907831_o

Ako dlhodobá podporovateľka detského a mládežníckeho aktivizmu a rovesníckych programov, nemohla som si nechať ujsť príležitosť začleniť tento prvok do novorozbiehajúceho sa projektu neZávislost.sk.

Budeme dvíhať povedomie o tom, ako predchádzať nadmernému a nutkavému používaniu internetu. Verejnosti podáme info ako na to, aby bol internet človeku viac sluhom ako pánom. Pomôžeme uvedomovať si rozdiel medzi nadmerným používaním internetu a závislosťou od konkrétnych online aktivít (online hry, online sociálne siete…), ktorá sa na Slovensku aktuálne týka približne 2-3% ľudí (Holdoš, J., Ďurka, R., 2016). Zlatým klincom projektu je aplikácia pre smartfóny neZavislost, ktorá pomáha používateľom mať prehľad o vlastnom narábaní s telefónom a o využívaní internetových aplikácií. Vytvorili sme celoslovenskú sieť odborníkov na nelátkové závislosti a zapájame mladých dobrovoľníkov do vedenia workshopov s ich rovesníkmi.

Na deň bezpečného internetu 7.2.2017 sme v rámci projektu neZavislost.sk prepojili dve osvedčené dobrovoľnícke rovesnícko-preventívne iniciatívy: dobrovoľníckych koučov zo ZŠ Sv. Jur, s ktorými som mala tú česť robiť ročný rovesnícky program Stop šikanovaniu 2014/5015 a UNICEF Junior Ambasádorov.

Aktivistov zo Svätého Jura reprezentovali Števko Moravík, Martin Cisár, Maroš Zvarík a Palko Bohoš. Doprevádzala ich aktuálna supervízorka: školská psychologička Ivana Szamaranszká a za UNICEF Erika Szabóova, pod supervíziou ktorej junior-ambasadori realizovali workshopy už pre viac ako 10 000 žiakov.

O niekoľko týždňov nás čaká prvé spoločné školenie žiackych aktivistov pre tému bezpečného využívania príležitostí internetu.

Výskumne bola potvrdená efektivita prevencie excesívneho používania internetu formou zvyšovania povedomia, inak sa považuje za prekonanú a nie veľmi efektívnu metódu. Účinné sú už krátke informovania o jave a vlastnej skúsenosti, avšak len v prípade, že to robia rovecníci rovesníkom a nie dospelí poučujúc z pozície autorít (napr. Walther a kol., 2014, Korkmaz, Kiran-Esen, 2012).

Tešíme sa preto, že túto milú a overene efektívnu metódu budeme robiť a rozširovať ďalej!

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.