KONFERENCIA NOVODOBÉ FORMY OHROZENIA DETÍ A MLÁDEŽE

posted in: Novinky | 0

10.5.2017

sa zúčastním na konferencii pri príležitosti 20.výročia založenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP Námestovo.

NOVODOBÉ FORMY OHROZENIA DETÍ A MLÁDEŽE

(Konferencia)

pozvánka konferencia CPPPaP NamestovoPodujatie je organizované CPPPaP Námestovo pod záštitou Okresného úradu Žilina odboru školstva, v spolupráci s katedrou psychológie Filozofickej fakulty KU Ružomberok. Tešíme sa na doktora Jozefa Benkoviča a MUDr. Máriu Martinove z OLÚP, Predná Hora, Samuela Bogára z košického občianskeho združenia NEZÁVISLOSŤ – NOVÝ ZAČIATOK, o.z., Mgr. Juraja Holdoša, PhD. a ďalších. Počas konferencie bude možné zakúpiť si literatúru od vydavateľstva PORTÁL.

Svoju účasť potvrďte telefonicky na číslach 043/558 10 66, 0911 127 111 alebo emailom na adrese denisa.vecerkova@cpppapno.sk do 28.04.2017 – meno, priezvisko, titul, emailová adresa, pracovisko.

Program s pozvánkou: 20. výročie založenia CPPPaP Námestovo

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.