KRÁSNE LŽI

Ja som OK, ty si OK! Každého jedinečnosť je OK.

A to je na Slovensku potrebné počuť, vidieť a zažiť azda tak často ako to len ide!

Len pred pár dňami som počula na FM-ku rozhovor s legendou slovenskej drum ‚n‘ bass-ovej scény, DJ-om a producentom B-Complex-om. A bol to výborný rozhovor! Okrem toho, že Matúšove verejné otvorenie sa k transgender identite sa mi doposiaľ nedostalo do uší a teda bolo pre mňa malým prekvapením, veľmi sa mi páčilo, čo hovoril a ako to hovoril. Alebo hovorila? Matia. Kto má záujem, rozhovor je v archíve rádia FM alebo cez tento link.

Krásne lži a život bez nich. B- Complex a Matia sa dokážu navzájom sebe pozrieť do očí.
Krásne lži a život bez nich. B- Complex a Matia sa dokážu navzájom sebe pozrieť do očí. Foto by Milada Vigerova

Pre tých, ktorým pojem transgender nie je až tak dobre známy, ponúkam jednu z najrozšírenejších definícií, podľa ktorej sú za transgender považovaní tí ľudia, ktorí spochybňujú svoje priradenie k danému pohlaviu (spravidla po narodení a na základe genitálií), pretože ho pociťujú ako falošné alebo neúplné. Svojim autentickým prezentovaním identity, s ktorou sú skutočne stotožnení, prekračujú spoločensky akceptované rodové hranice a relativizujú rodové roly.

B-Complex sa vďaka jeho najznámejšej skladbe, s ktorou medzinárodne prerazil- Beautiful Lies, stal prvým slovenským interpretom, ktorý pokoril na Youtube hranicu 10 miliónov pozretí. Práve názov Beautiful Lies (v preklade Krásne lži) je niečo, s čím sa Matúš, prežívajúci a prezentujúci sa niekedy ako muž a niekedy ako šarmantná Matia, možno mal šancu stretnúť či nad tým zauvažovať. Aj preto vyjadril verejne vďaku tým, ktorí mu pomohli plne akceptovať všetky aspekty svojej identity a podporili ho, aby sa mohol cítiť v jej prejavovaní slobodne.

12038846_10154246370448312_272912483594177224_o
B – Complex ako Matia. Foto by Welin

Teším sa z toho, že sa k jedinečnému spôsobu prežívania svojej rodovej identity hlási verejne známa a uznávaná osoba, či už v umení alebo v iných oblastiach. Aj B-Complex hovorí, že rozhovory ako bol ten nedávny, nerobí kvôli svojmu PR, ale preto, aby snáď pomohol druhým ľuďom, pre ktorých môže byť akceptovanie vlastnej jedinečnosti náročné. Na Slovensku je to v tolerantnosti k veciam mimo dominantnú normu stále neľahké.

Práve hrdé hovorenie príbehov oslobodzovania sa spod tlaku spoločenských noriem môže prispieť jednotlivcom v podobnej situácii cítiť sa dobre. Nie je to službou len pár jednotlivcom. Je to službou aj širšej spoločnosti – prispieva k búraniu stereotypov, najmä tých, ktoré majú výrazný vplyv na individuálne životy ľudí. Preveruje v druhých mieru ich vlastnej otvorenosti alebo uľpievania na tradičných predstavách o mužoch a ženách. Vedieť druhých prijať je o to podstatnejšie, keď už nejde len o to, či niekto má alebo nemá krivé nohy, ale keď ide o najzákladnejšie aspekty identity človeka a o jedny z najtuhšie sformovaných noriem v spoločnosti. Pokiaľ človek nikomu neubližuje, má právo na také podmienky pre svoj život, ktoré mu umožnia ho žiť slobodne a autenticky. 

Zámerne v tejto súvislosti používam slovo JEDINEČNOSŤ a nie INAKOSŤ. Zdôrazňovaním INAKOSŤ-i sa opäť raz posilňujú kategórie NORMA a ODLIŠNOSŤ od nej a teda vylučovanie. Kladením dôrazov na to, že niekto patrí do istej minority hrozí riziko, že sa v diskurzoch recykluje odkaz o opodstatnenosti ich vymedzovania a teda ešte o niečo viac stabilizuje oddeľovanie než zbližovanie. Preto sa oplatí zvažovať, čo je hovorené a akým spôsobom.

Matia na Scéne FM Najt  Nu Spirit Club, 10.10.2015
Matia na Scéne FM Najt Nu Spirit Club, 10.10.2015

Keď už v jazyku upozorňovať na príslušnosť k minoritám (akýmkoľvek), tak cielene pre narušenie moci ich vplyvu na slobodné žitie. Napríklad tak, ako to spravil B-Comlex, rozprávaním verejne svojho príbehu oslobodenia sa od prísneho drobnohľadu spoločenských očakávaní. Príbeh o sebaakceptácii a odvahe je šírením posolstva: „Áno, ja som OK, ty si OK! Každého jedinečnosť je OK“. A to je na Slovensku potrebné počuť, vidieť a zažiť azda tak často ako to len ide.

Niekoľko dní po vypočutí spomínaného rozhovoru som zavítala na párty, kde bol B-Complex ako Matia hlavným protagonistom a môžem povedať, že okrem výbornej zábavy bolo cítiť, že si Matia so všetkou dámskou eleganciou a zároveň energickou silou podmanila priestor a na daný večer urobila veľa ľudí vrátane seba šťastnými.

Dovoľte sami sebe byť šťastní. Len tak umožníte byť šťastní aj ľuďom okolo seba.

_____________________________

Salah, T.: Transgender. In: Code, L.: Encyclopedia of feminist theories. Routledge, Londýn – New York 2000, s. 475-476.

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.