KURZ: BEZPEČNÁ VZŤAHOVÁ VÄZBA A RODIČOVSTVO I.

posted in: Novinky | 0

KURZ: BEZPEČNÁ VZŤAHOVÁ VÄZBA A RODIČOVSTVO I. 

(ViaSua, Továrenská 14, Bratislava, 22.11.2015)

ViaSua pre Vás pripravuje vzdelávacie podujatie spojené s diskusiou a bohatým priestorom pre Vaše otázky. S radosťou v Bratislave privítame psychologičku, systemickú terapeutku, lektorku akreditovaného psychoterapeutického výcviku a zakladateľku občianskeho združenia KPC – IVANU SKOUMALOVÚ.

Nepremeškajte!

Čo je to vzťahová väzba, ako a kedy sa vytvára?

Ako umožniť dieťaťu vytvoriť si bezpečnú vzťahovú väzbu s rodičom (matkou, otcom, prípadne inou vzťahovou osobou)?
Aké sú typy vzťahovej väzby a čo znamenajú pre psychický vývin a prežívanie dieťaťa? 
Čo je to bezpečná základňa a čo to znamená ak hovoríme o jemnocitnej matke? Ako jemnocit súvisí s vytváraním bezpečnej vzťahovej väzby? Aké rodičovské správanie je patogénne a súvisí s vývinom porúch vzťahovej väzby?

 

11229360_976562959077010_1885552849143644202_n

 


O týchto témach sa budeme rozprávať na kurze o bezpečnej vzťahovej väzbe a rodičovstve. Urobíme si exkurz do teoretických poznatkov o vzťahovej väzbe, pripútavacom správaní, kritickom období vytvárania väzby a prvých troch rokoch života dieťaťa.

Povieme si o typoch vzťahovej väzby (bezpečnej a neistej), vysvetlíme si, čo tieto pojmy znamenajú a ako konkrétne sa u detí prejavujú. Povieme si o poruchách vzťahovej väzby a o tom ako typ vzťahovej väzby (bezpečná a neistá vzťahová väzba) v rannom detstve súvisí s psychickým prežívaním počas života, vytváraním vzťahov a podobne. Taktiež si povieme o tom, čo je to jemnocitné správanie a naopak, aké je to patogénne rodičovské správanie, ktoré môže mať negatívny vplyv na psychický vývin dieťaťa.

Kurz je určený pre laickú verejnosť, najmä rodičov a nastávajúcich rodičov, ktorí/é chcú hlbšie porozumieť vzťahovej väzbe, vývinu dieťaťa a jeho potrebám, skvalitniť vzájomné prežívanie a predchádzať vzniku traumatizujúcich zážitkov u svojich detí.

 

Cena kurzu: 22 eur

Dátum konania kurzu: 22.11.2015, začiatok o 09:00, predpokladané ukončenie o 13:00
Miesto konania: ViaSua, Továrenská 14, Bratislava

Prihlásiť sa môžete emailom: skoumalova.iva@gmail.com

 

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky (meno a kontaktné údaje) a uhradenie účastníckeho poplatku (bližšie informácie dostanete emailom).

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak bude počet prihlásených presahovať kapacitu skupiny, bude časom ponúknutý ďalší termín konania.

 

Lektorka kurzu:

PhDr. Ivana Skoumalová – lektorka výcviku v systemickej párovej a rodinnej terapii (ISZ – KE), absolventka kurzov Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote a Autogénny tréning I. a II. stupeň u MUDr. Jozefa Hašta a ďalších workshopov. Psychologička registrovaná v Slovenskej komore psychológov. Aktuálne pôsobí v oblasti poradenstva, psychoterapie a vzdelávania. Založila a vedie občianske združenie Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast. Je mamou a žije v Košiciach.

 

Spoluorganizátorka kurzu:

PhDr. Jarmila Tomková – Psychologička a systemická terapeutka (ViaSua).

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.