PROBLÉMY verzus CHUŤ ŽIŤ

Foto by Jarmila Tomková, z podujatia pre verejnosť, kaviareň Lahodnoti, Poprad.

Vo ViaSua robíme a podporujeme viaceré aktivity destigmatizácie, ktoré vzdelávajú, búrajú mýty a predsudky ohľadom duševných ochorení a ich liečby. Vytvárame a podporujeme priestor, v ktorom môžu o zážitkoch s prekonávaním duševných ťažkostí hovoriť k verejnosti samotní protagonisti – hrdinovia – ktorí sa vzopreli svojej niekdajšej roly „utlačeného tichúčko trpiaceho“ a napokon sa stavajú so svojimi životnými skúsenosťami pred druhých. Či už osobne alebo len sprostredkovane cez listy, príspevky a blogy. Pre každého tak, aby sa mohol cítiť bezpečne. Pýtali sme priamo ich, prečo sa rozhodli do toho ísť:

  • Aby mohli niečo urobiť pre spoločnosť, pre iných, ktorí psychickými ťažkosťami trpia a ešte možno nemajú toľko odvahy a nádeje vyhľadať pomoc.
  • Vyjsť k verejnosti so svojim životným príbehom, v ktorom človek čelí utrpeniu, je pre neho/ju významným bodom obratu z roly obete do roly hrdinu, ktorý berie svoj život do vlastných rúk, a teda sám sebe jasne manifestuje: „Ja mám nad problémom navrch!“
  • Robiť niečo tak spoločensky dôležité môže byť práve to zrnko užitočnosti, ktoré sa človeku žiada zažiť, aby nebol jeho/jej pohľad nasmerovaný priveľmi do seba a do ohniska svojich problémov. Namiesto toho nasmeruje pohľad k druhým a k pomoci, spolupatričnosti a k zmene spoločnosti.
  • Pomáhajú niektorým druhým pomenovať to, čo sa s nimi možno deje, a robia to bez navodenia pocitu hanby, lebo svojim vzorom ukazujú, že je možné aj s tým žiť a to dokonca veľmi hodnotne, je možné napriek ťažkosti byť na seba hrdý.
    „Keď by som vtedy rozumela tomu, čo sa to so mnou deje, možno by som prijala pomoc, ktorú mi ponúkali. Ale ja som nevedela, že by mohlo ísť o niečo také vážne. Informácie o poruche sa mi dostali až asi o desať rokov neskôr.“ Verejnosť sa má dozvedieť o duševných ťažkostiach a ochoreniach včas, aby bolo možné ich včas rozpoznať a začať riešiť. Preto hovorenie o konkrétnych duševných ťažkostiach, o tom ako ich rozpoznať a ako ich zvládať, zvyšuje pravdepodobnosť, že sa mnohým prípadom ochorení predíde alebo neprerastú do vážnejších štádií.
  • Mám skúsenosť, že keď človek o svojom trápení, s ktorým bolo dlho uzavretý, povie čo i len jednej osobe, je to pre neho/ju veľmi oslobodzujúce a od toho momentu sa naštartuje liečivý proces príjmania samého seba i svojich ťažkostí. Neraz od toho momentu, oslobodený z izolácie, človek rozrozpráva svoje pocity a zážitky postupne viacerým a ďalšie procesy úzdravy, podpory, prijatia a sebelásky sa dejú už postupným domino-efektom. Najlepšie však je, keď je človek tým procesom sprevádzaný aj odborníkom v psychoterapii.

Chuť žiť & ViaSua na turné

Foto by Jarka. Workshopy so stredoškolákmi, knižnica Liptovský Mikuláš.

 

Preto v aktivitách Skrotiť draka hovoríme o ťažkostiach OTVORENE a nahlas. Možno s rozpakom, ale rozhodne nie zahanbene. Len postupným rozpúšťaním stigmy a predsudkov ohľadom psychických problémov a ich liečby docielime, že ľudia vyhľadajú pomoc včas.

Tohtoročné jesenné turné projektu Chuť žiť na prelome septembra a októbra, máme úspešne za sebou. Za dva týždne sme v tíme: Valentína Sedileková, Kristína Púčeková, Jarmila Tomková, Martin Čupka, Anetta Vaculikova, Natália Urblíková a Eva Schulzová Mráziková a mali 997 účastníkov a nacestovali sme 2163 kilometrov naprieč Slovenskom. Workshopovali sme so žiakmi základných a stredných škôl, školskými psychológmi, pedagógmi a preventistami, napokon sme večer ešte besedovali pre širokú verejnosť. Celkom dosť toho bolo ale v decembri nás tu máte v teréne zas, takže tí, ktorí ste ešte nezažili Chuť žiť, bude tá príležitosť. Prihlasujte svoje triedy či školy, pracoviská a kaviarne či kulturáky na: kika@chutzit.sk.

Foto by Jarka beseda pre verejnosť kaviareň Lahodnosti Poprad
Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.