PODARÍ SA NÁM SKROTIŤ DRAKA?

Drak má v západnej mytológii často podobu desivého nebezpečného tvora s mnohými hlavami, ktorý väzní nevinné stvorenie, obvykle krehkú krásnu princeznú. Na vyslobodenie bezmocnej obete musí prísť obvykle záchranca “zvonku”, statočný princ, ktorý draka vyženie alebo zabije, odtne mu hlavy, nejako ho preľstí. I v týchto príbehoch Drakov však napokon premohla ľudská húževnatosť, odvaha a láska, ktorá spájala ľudí aby spolu premohli zlé dračie sily. Vo východnej (ázijskej) mytológii je naopak drak uctievaný až zbožťovaný. Je spájaný s nadprirodzenými vlastnosťami, ktoré sú vzácne, skôr ochranné a žičlivé pre jednotlivca aj ľudstvo.

Vo ViaSua pracujeme s metaforou Draka zámerne, prirovnávame k nemu duševné problémy a ťažkosti, ktoré často človeka spočiatku desia a dočasne držia vo svojich pazúroch. Zdôrazňujeme, že býva kľúčové práve to, čo nasleduje ďalej. Aké vlastnosti Drakovi človek pripíše a akú cestu na prácu s ním zvolí.

Západnou kultúrou preferovaný stereotyp Draka ako nebezpečného a väzniaceho bezmocnú obeť čakajúcu na vyslobodenie zvonku, nepokladáme za najšťastnejší. Zároveň však pripomína stav, v ktorom sa neraz ocitol aj človek v zajatí nejakého problému (aj duševného). Pripomíname, že je možné sa z jeho pazúrov dostať cielene ozvučujeme príbehy, ktorých podstatou nie je vyháňanie Drakov z kráľovstva alebo ich zabíjanie. Spolu s klientmi sme totiž prišli na to, že cesta k oslobodeniu sa spod Dračej nadvlády nevedie cez boj, že je možná len mierovou cestou.

Duševné ťažkosti prirovnávame k Drakovi, ktorému odťať hlavu je nadľudské a nezmyselné úsilie, lebo pri každom pokuse o jeho zničenie Drak len zúri a získava nad človekom prevahu.

Sú ale iné cesty, než cesty boja, ako si poradiť s neznámou a nespútanou energiou zhmotnenou v podobe Draka. Je možné nadviazať s Drakom vzťah, postupne ho spoznať, skrotiť a tak môcť pracovať s jeho bohatou energiou pre svoj vlastný osoh ako i osoh kráľovstva (spoločnosti).

Projekt Skrotiť draka je súborom aktivít, ktoré vo ViaSua robíme spoločne s dobrovoľníkmi a širšou verejnosťou s cieľom:

  • prispieť k búraniu mýtov o duševných ťažkostiach a psychoterapii,
  • prispieť k oslabeniu stereotypov ohľadom ľudí s duševnými ťažkosťami,
  • prispieť k šíreniu príbehov o zvládaní, húževnatosti a dobrom žití (aj) ľudí s duševnými ťažkosťami,
  • vytvoriť priestor pre participáciu ľudí s duševnými ťažkosťami a pre proces destigmatizácie.

 

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.