PRIZRIEŤ SA LEPŠIE

Niektoré školy majú svoje „vzdelávacie festivaly“, podujatia naplnené odborne – popularizačnými prednáškami, diskusiami, workshopmi. Takou je aj Stredná odborná škola Zochova, s ktorou máme dlhoročnú spoluprácu a každý rok pred Veľkou nocou pripravujeme s kolegyňami pre stredoškolákov na Deň zdravej školy nejaké to číslo.

Tínedžeri oceňujú workshopy, na rozdiel od prednášok, ktorých majú na vyučovaní až až. Majú možnosť spoločne nejaké poznanie vytvárať. V partnerskej, rešpektujúcej spolupráci dokážu o svojich hodnotách a postojoch nielen hovoriť, ale aj nechať tému a myseľ otvorenú s otáznikom. Na chvíľu sa odvážiť klásť si otázky a nemusieť mať na ne hneď v momente jednoznačné odpovede. Tieto momenty mám asi najradšej. Nie preto, že by som sa tešila z mladíckej „nevedomosti“. Naopak, teším sa, lebo práve to považujem za možný zrod o niečo zrelšej múdrosti. Sú to momenty nesmierne vítané, keď je človek ochotný zostať otvoreným, spochybniť skalopevné pravdy. Keď dáva možnosť tomu, že niečo môže byť tak a zároveň aj celkom inak. Že na to ešte bude prichádzať.

10557078_10204549081710149_5006186457834658058_o

Veľmi sa poteším, keď sa podarí podnietiť mladého človeka, aby zaujal na moment či dva kritický pohľad ku svojim vlastným presvedčeniam. Práve u tínedžerov a adolescentov je to vzrušujúce a azda záslužné. V tom veku je totiž prehodnocovanie „vonkajších právd“ a zasadzovanie si ich do svojho vnútorného sveta kľúčovým pre vytváranie identity.

 

Nejde pritom len o obsah presvedčení, ktoré sa do nej dostanú. Kľúčovým je celý proces, ktorým to prebieha. Vytvárajú si vzťah k poznaniu a poznávaniu.

V tom vidím záslužnosť podnecujúcej práce s tínedžermi.  Aj pár ponadvihovaní príliš silných presvedčení môže byť zásadnou skúsenosťou s tým, že pristaviť sa, pouvažovať, spochybniť to, čo je „samozrejmé“- sa oplatí a možno to ani tak nebolí. Môže to byť aj radosť. Aj jeden „aha zážitok“ môže byť zasadeným semiačkom k budúcemu kritickejšiemu uvažovaniu nad fenoménmi.

Doteraz mám však v pamäti aj názory jednej skupiny mladíkov z minulého roku: „ Sociálne siete treba zakázať, ako aj iné veci, ktoré umožňujú buzerantom a iným kadejakým sa spolčovať. To ich len utvrdzuje v  tom, že sú akože normálni…A teda nebudeme podporovať!“.Jednoznačnosť a intenzita tohto presvedčenia u trojice mladých mužov nahnala zimomriavky na môj chrbát. Aj tak to tu medzi nami je, o čom nás presviedčajú viaceré aktuálne spoločenské udalosti.

Moje tohtoročné workshopy preto budú o predsudkoch. „Ako nami hýbu a ako hýbeme my nimi?“

Dúfam že sa nám dobre zauvažuje.

 

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.