PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV!

posted in: Novinky | 0

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov!

Aj v roku 2017 nech Vám je do kroku.

Svojou vlastnou cestou, s druhými, k sebe!

 

pf-2017

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.