Follow Klára Kusá:

Cieľom môjho blogu je šírenie osvety v oblasti duševného zdravia. Svoje ťažkosti sa zároveň snažím ukazovať vo svetle pozitívnom, svetle inakosti a daru. Na FB stránke Psychiatria nie je na hlavu ľudí s týmito „Drakmi“ ľudí aj zoznamujem.