SCHOOL ADVISORY BOARD

Naratívne východiská pre školské prostredie

Čo je School Advisory Board

Viasua School Advisory Board je neformálna pracovná skupina špecificky zostavená pre cieľ vyvíjať, aplikovať a komunikovať verejnosti naratívne východiská pre školské prostredie.


Cieľ

Viesť dialóg o problematikách efektívneho riešenia školských problémov v užitočne namiešanom multiodborovom Boarde. Tento štýl práce tiež reprezentuje prístup, ktorý odporúčame školám : neizolovať sa s know how do separátnych kancelárií v moci svojej vlastnej autority učiteľa či psychológa, ale zahrnúť všetkých, ktorých sa to týka, aby sa o konkrétne riešenia a vytváranie politík starali spoločne. Aby ich hlasy mali zastúpenie.

 

Zloženie pracovnej skupiny

School Advisory Board – je pracovná skupina koordinovaná Viasua, zahŕňajúca aj odborníkov z iných organizácií a študentov:

  1. Predstavitelia školskeho systému
    – pedagógovia,
    – tínedžeri,
    – školský psychológ pracujúci na škole
  2. psychológovia/ soc.pracovníci s naratívnou praxou

Špeciálne miesto tu budú mať mladí – tínedžeri – ako zástupcovia žiakov. Rovesnícky prístup „žiaci pre žiakov“ preferujeme v konkrétnych aranžmá, ale hlas žiakov potrebujeme aj pre brainstorming ideí v boarde lebo školstvo je v konečnom dôsledku pre žiakov a žiaci najlepšie vedia, ktoré vzťahové či iné fenomény v škole sa ich dotýkajú a ako. Naratívni terapeuti, pedagógovia a školskí psychológovia budú proces šikovne potencovať a moderovať.

Každý ďalej svojimi kanálmi bude šíriť istú mieru know how k svojej cieľovke a pod. a aj o tom všetkom budeme v boarde hovoriť.

Z pracovnej skupiny vzídu viaceré konkrétne aktivity a projekty. Tešíme sa!

 

Prvé stretnutie pracovnej skupiny prebehlo 9.6.2020 elektronickou formou. 

Priblížili sme si navzájom naše pracovné kontexty a príbehy toho, ako sme sa dostali do bodu, že „dať hlavy dohromady“ považujeme za dobrý nápad. Pohovorili sme si o najbližších krokoch a o tom, čo sa bude diať cez letné mesiace. Nechajte sa prekvapiť, čo z toho vzíde!

 

Najbližšie podujatie School Advisory Board:

18. 8. 16:00 Pracovná skupina – elektronický meeting

1. – 2. 10. Poradíme si so šikanovaním. Bez viny a hanby.

Naratívne riešenia pre školy. Prevencia a riešenie šikanovania.
(KURZ + zoznámenie sa s konceptom ViaSua School Advisory Board)

Kde: ViaSua, Jakubovo nám.14, Bratislava

Detaily o podujatí

Prihlasovanie: Jarmila Tomková, 0918 122 216, tomkova.viasua@gmail.com

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR