SPÄŤ NA CESTE. PRÁCA S TRAUMATIZOVANÝMI DEŤMI.

Vo ViaSua sa často stretávame s klientmi, ktorí zažili alebo zažívaju niečo ťaživé až traumatizujúce. Idú životom ďalej, lebo veď čo iné ostáva? Neraz keď nie je kapacita hlboko nepríjemné zážitky spracovať v danom období, tak ich ochranná funkcia našej psychiky akoby odsunie „mimo citlivé pole“, potlačí, presunie do úzadia, prekryje ich niečim iným, lebo konfrontovať sa s nimi v danom čase prevyšovalo kapacitu a vlastná integrita bola v ohrození. Je to dobre vymyslené, ochranné mechanizmy pracujú veľmi logicky a efektívne, pomáhajú. Ale berú si za to aj svoju daň. Nespracované nás doženie. Zážitky sa môžu neskôr pripomínať nejasným tlakom, úzkosťou, telesnými príznakmi, či vyhýbavými a deštrukčnými stratégiami v správaní. Akoby nazbierané a odložené niekde „pod pokličkou“ sa opäť tlačia na povrch. Nemusíme vždy rozumieť s čím tento tlak súvisí, neraz sa to deje po dlhej dobe a v úplne inej podobe. Ako traumy a traumičky  spracovať, aby boli staré uzlíky ťaživých nánosov rozpustené, uvoľnené alebo dokonca zdrojom osobnej sily? A ako pracovať na spracovaní traumy práve s deťmi spôsobom, ktorý ich tohoto rozpúšťania paradoxne netraumatizoval opäť rozhovorom, ktorý s nimi vedieme. Chce to isté zručnosti. Učili sme sa tentoraz od majstrov.

IMG_6727

Danka Žilinčíková za tím ViaSua žažila dva dni objavovania a skúšania hravých terapeutických ciest ku deťom s traumou a sprostredkuje nám ďalej jej prístup.

Sabine Vermeire je naratívna psychoterapeutka z Antverp v Belgicku a je špecialistkou na deti a mládež (a ich rodiny) vo veľmi problémových kontextoch – vzťahové problémy, násilie, zneužívanie, psychiatrické problémy a traumy.

„Ide im o to, aby ani v mojich očiach, ani v svojich očiach neboli lúzrami – aby predo mnou a pred sebou boli tými, čo niečo vedia, niečo majú radi, na niečom dôležitom im záleží.“

Nenápadná, hlboká, hravá. Mimoriadne poctivá a precízna vo svojej práci a vo svojom rešpekte k dieťaťu. Takto zostáva Sabine v mojej spomienke . Na 2 dni pricestovala do Prahy a ja som mala možnosť sa priamo od nej učiť ako  tvorivo sa dá s deťmi hovoriť či lepšie povedané spolupracovať aj keď prežili veľmi ťažké a smutné veci, aj keď sa cítia nesmierne vinné, aj keď majú pocit, že sú so svojou traumou jediné na svete…Učila som sa cez množstvo videí zachytávajúcej  jej terapeutickú prácu  s konkrétnymi deťmi, ale aj tým, že som si priamo mohla skúšať jednotlivé techniky. Sabine mi  dovolila nahliadnuť do jej hlavy – ako premýšľať a konať i nekonať  tak, aby sme ako profesionáli v dieťati nepodporovali problémový príbeh alebo neužitočné príbehy, v ktorých má prežitá trauma moc nad dieťaťom. Naučila ma ďalšie  tvorivé  naratívne spôsoby, ktorými môžem posilniť dieťa, ale aj jeho rodičov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a komunitu okolo dieťaťa.

Ďakujem Sabine, že si sa podelila!

Viac o workshope a Sabine  si môžete prečítať tu:

http://www.kurzy-vzdelavani.eu/cz/kurzy/?kurz=42&detail=346-workshop-zpatky-na-ceste

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.