SRETNUTIE S KURTOM LUDEWIGOM na workshope SYSTEMICKÉ TERAPIE V TEORIÍCH A PRAXI

25. – 26. 11. 2016 

V pražskom ISZ-MC sme sa stretli s KURTOM LUDEWIGOM na workshope

SYSTEMICKÉ TERAPIE V TEORIÍCH A PRAXI – OSOBNÍ A HISTORICKÁ REKONSTRUKCE

Spoločná fotografia s Kurtom Ludewigom musí byť
Spoločná fotografia s Kurtom Ludewigom musí byť

Užili sme si revíziu teórie systemickej terapie, ktorej bol pred rokmi Kurt Ludewig sám tvorcom, ale aj pútavé rozprávanie príbehov Kurta o jeho cestách. Najmä tých odborných cestách, ktorými sa uberal spolu s jeho učiteľmi, súputníkmi, kolegami a klientmi. Workshop bol jednoznačne príjemným stretnutím v komunite odborníkov, priateľov a známych.

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.