VIANOČNÝ DARČEK OD IP-ČKA

posted in: Novinky | 0
22.12.2016
 Občianske združenie IP-čko nám priamo pod vianočný stromček dopravilo čerstvo zostavený recenzovaný zborník príspevkov z konferencie Virtuálna generácia (neexistuje), ktorá sa konala v Bratislave 9.12.2016.

http://ipcko.upside.sk/konferencia/

Ak Vás zaujíma, ako využiť prostredie internetu napríklad aj pre boj s rizikami, ktoré jeho používanie sprevádzajú, v terapii, online poradenstve či preventívnych programoch, tak len čítajte.
zbornik_virtualna-generacia_neexistuje-2016

virtual

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.