ViaSua v roku 2019

posted in: Blog, Novinky | 0

V minulom roku sa nám s Vašou podporou darilo:

Naďalej viesť bezpečný supervidovaný priestor Skrotiť Draka

  • Spolupráca s dobrovoľníkmi, ktorí čelia duševným ťažkostiam
  • 13 blogov od našich dobrovoľníkov o ich ceste k oslobodeniu sa od problémov
  • 41 príspevkov na sociálnych médiách búrajúcich predsudky voči duševným ťažkostiam
  • Publikovanie o destigmatizácii v časopise Socioterapia a psychoterapia
  • Destigmatizačné turné s projektom Chuť žiť: 14 workshopov pre cca 430 účastníkov z radov mládeže, odborníkov a laickej verejnosti

Podporovať príbeh nádeje, zmeny a rešpektu voči tým, ktorí čelia duševným problémom

  • 27 autorských blogov na stránke www.viasua.sk a 9 polo/odborných publikácií
  • 162 príspevkov na FB ViaSua
  • V cykloch #Skotit Draka, #RadostiDosti a #HraNaInšpiráciu sme čitateľom pomáhali objavovať radostné možnosti každého dňa a nachádzať zdroje pre zvládanie záťaže

Realizovať konzultácie pre podporu duševného zdravia
– 449 konzultácií pri duševných ťažkostiach pre ľudí v BA, KE a BB
– 60 ľudí vyhľadalo naše konzultácie

Vytvoriť a odskúšať autorský workhop pre sebarozvoj “Kocka”

Spolupracovať na vzdelávaní pre odbornú verejnosť
– Vďaka spoločnej príprave s kolegami z Narratio Praha a Jerusalem Narrative Therapy Institute, v roku 2020 realizujeme odborné podujatie Dni naratívnej terapie v Prahe a v Bratislave.

School Advisory Board – Naratívne riešenia pre školské prostredie

Pripravili sme základy pre multiodborovú pracovnú skupinu, ktorá v roku 2020 funguje ako funkčná podporná sieť pre školy.

Vzdelávať sa na medzinárodných odborných podujatiach  zameraných na naratívnu terapiu: Chana Rachel Frumin (Izrael), Sabine Vermeire (Holandsko), Narratio (Praha) a i.

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.