VZDELÁVANIE ODBORNÍKOV O ONLINE PRÍLEŽITOSTIACH A RIZIKÁCH

posted in: Kurzy, Novinky | 0

7. 3. 2017

Novovynárajúce sa príležitosti a riziká online priestoru pre deti a mládež 

(Vzdelávanie)

 Dňa 7. 3. 2017 sa v priestoroch CPPPaP na Vajnorskej ulici  v Bratislave konalo vzdelávacie dopoludnie pre výchovných poradcov základných a stredných škôl a koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov.

O interaktívne vzdelávanie na tému Novovynárajúce sa príležitosti a riziká online WhatsApp Image 2017-03-07 at 12.29.34priestoru pre deti a mládež sme sa postarali ja aj s Andreou Cox z občianskeho združenia eSlovensko.

Pripravené sme mali odborné postrehy z výskumu aj praxe vo viacerých témach danej problematiky, ako napríklad

  • Prevencia online závislostí
  • Ako pristupovať k detskému používaniu sociálnych sietí
  • Ako predchádzať alebo zareagovať na kyberšikanovanie
  • Ako na extrémistické prejavy na internete a veľa ďalšieho

Aj pre veľké množstvo pod-tém, zaujímalo nás, čo je pre účastníkov najhorúcejšia téma a čo potrebujú počuť najviac. Po zapisovaní žiadostí účastníkov kurzu na flipchart z jednotlivých okruhov jednoznačne vyvstalo:

WhatsApp Image 2017-03-07 at 12.29.29Ako komunikovať s rodičmi, ktorí sú v téme používania nových technológií deťmi príliš vtiahnutí do rizík a problémov a nevidia pozitívne príležitosti skorého používania internetu deťmi ako ani spôsoby hladkého dojednania pravidiel s deťmi.“

  • Veľký záujem bol o tému predchádzania a riešenia nadmerného používania internetu a smartfónov deťmi. Stále si odborníci ešte žiadajú počuť rozlíšenie častého používania internetových aplikácií od závislostí od online aktivít.
  • Obom oblastiam sme sa venovali a veľká časť užitočnej diskusie bola venovaná tiež tomu, ako nenásilne umožniť deťom vyvažovať čas strávený online príležitosťami niečím využívajúcim plný kontakt tvárou v tvár. Aby v tom nestratili prax, keď prístup online je to zdá sa taký dostupný a v mnohom aj jednoduchší.
  • Ešte stále je pre odborníkov zaujímavé informovať sa, ako to je možné, že online život detí je niečo, kde sa „utrhnú z reťaze“ a sú celkom iné, zrazu agresívne, vulgárne, riskujúce. Dospelým to naháňa strach a preto majú tendenciu reagovať reštriktívne. Hovorili sme teda taktiež o spojitých nádobách online a offline prostredí a o filtri disinhibičného efektu, ktorý mnohé javy mení, spúšťa ako katalizátor či umocňuje. Dá sa povedať, že stručne vyjasňujúc a zhrňujúc.

    

Pre veľký záujem o pokračovanie a podrobnejšie vzdelávanie v jednotlivých pod-témach plánujeme sériu ďalších stretnutí. Je možné, že pre viaceré skupiny účastníkov, nielen preventistov. Najbližšie uvítame veľmi radi práve rodičov, pokiaľ budú mať o kurzy záujem.  Tešíme sa.

WhatsApp Image 2017-03-07 at 12.31.08

 

_____________________________________________________________________________________________________

7.2.2017

DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU
Mládež v dobrovoľníckej kampani proti nadmernému používaniu internetu

Projekt neZávislost.sk

16722710_10211044648088624_8239518562093907831_o

Ako dlhodobá podporovateľka detského a mládežníckeho aktivizmu a rovesníckych programov, nemohla som si nechať ujsť príležitosť začleniť tento prvok do novorozbiehajúceho sa projektu, ktorý v eSlovensku slávnostne prezentujeme práve ku Dňu bezpečného internetu. Projekt neZávislost.sk.

Budeme dvíhať povedomie o tom, ako predchádzať nadmernému a nutkavému používaniu internetu. Verejnosti podáme info ako na to, aby bol internet človeku viac sluhom ako pánom. Pomôžeme uvedomovať si rozdiel medzi nadmerným používaním internetu a závislosťou od konkrétnych online aktivít (online hry, online sociálne siete…), ktorá sa na Slovensku aktuálne týka približne 2-3% ľudí (Holdoš, J., Ďurka, R., 2016). Zlatým klincom projektu je aplikácia pre smartfóny neZavislost, ktorá pomáha používateľom mať prehľad o vlastnom narábaní s telefónom a o využívaní internetových aplikácií. Vytvorili sme celoslovenskú sieť odborníkov na nelátkové závislosti a zapájame mladých dobrovoľníkov do vedenia workshopov s ich rovesníkmi.

Na deň bezpečného internetu 7.2.2017 sme v rámci projektu neZavislost.sk prepojili dve osvedčené dobrovoľnícke rovesnícko-preventívne iniciatívy: dobrovoľníckych koučov zo ZŠ Sv.Jur, s ktorými som mala tú česť robiť ročný rovesnícky program Stop šikanovaniu 2014/5015 a UNICEF Junior Ambasádorov.

Aktivistov zo Svätého Jura reprezentovali Števko Moravík, Martin Cisár, Maroš Zvarík a Palko Bohoš. Doprevádzala ich aktuálna supervízorka: školská psychologička Ivana Szamaranszká a za UNICEF Erika Szabóova, pod supervíziou ktorej junior-ambasadori realizovali workshopy už pre viac ako 10 000 žiakov.


O niekoľko týždňov nás čaká prvé spoločné školenie žiackych aktivistov pre tému bezpečného využívania príležitostí internetu.

Výskumne bola potvrdená efektivita prevencie excesívneho používania internetu formou zvyšovania povedomia, inak sa považuje za prekonanú a nie veľmi efektívnu metódu. Účinné sú už krátke informovania o jave a vlastnej skúsenosti, avšak len v prípade, že to robia rovecníci rovesníkom a nie dospelí poučujúc z pozície autorít (napr. Walther a kol., 2014, Korkmaz, Kiran-Esen, 2012).

Tešíme sa preto, že túto milú a overene efektívnu metódu budeme robiť a rozširovať ďalej!

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.