1. 4. 2019

Vo ViaSua pre vás pripravujeme cyklus piatich workshopov CESTOU K SEBE v spolupráci s lektorkou Aďou Tóthovou, ktorá má odlektorované mnohé zážitkové aktivity v združeniach Živica, Kruh Života a v CZŠ Narnia v Bratislave.

VIA SUA – CESTOU K SEBE
(cyklus 5 workshopov pre dospelých)
apríl – jún 2019

Päť príjemných stretnutí samého so sebou. Jemný i zábavný spôsob sebaspoznávania pre dospelých. Stretneme sa 5x každý druhý pondelok na Moskovskej ulici v Bratislave v termínoch 29.4.,13.5., 27.5., 10.6. a 24.6. v čase od 18.00 na približne 2 hodiny.
Zažijete s nami aktivity, pomocou ktorých sa môžete jemne a príjemne o sebe dozvedieť aj niečo nové, posunúť sa v svojich očiach a upevniť sebelásku. Pracovať budeme v malej skupine, aktivity sú prevažne individuálne, pričom zdieľanie bude samozrejme dobrovoľné; a to rôznymi technikami hĺbavými i uvoľňujúcimi, možno aj modelovať, písať, kresliť, lepiť, hýbať sa, rozprávať i počúvať a hlavne zažívať seba v prijatí, porozumení a láske k sebe.

Témy 5 stretnutí
1. JA – pojmy o sebe, moje životné role a spokojnosť v nich, čo pre mňa znamená moje meno, aký
mám so sebou vzťah a čo všetko mám rád (aj na sebe).
2. VZŤAHY – ktoré mám a ovplyvňujú ma, ich kvalita, mosty medzi mnou a inými ľuďmi a kvalita
tých mostov, symbol MOST ako pojítko, vždy sa rozhodujeme, či po ňom pôjdeme (či do nejakého vzťahu ideme alebo nie), uvedomenie si ako to máme s blízkosoťou k jednotlivým ľuďom.
3. SEBELÁSKA – aké mám zručnosti superhrdinu, inzerát na seba, kde sú moje hranice.
4. MINULOSŤ – PRÍTOMNOSŤ – BUDÚCNOSŤ – kapitoly môjho doterajšieho života, kde a aký
som teraz, tvorba osobnej vízie.
5. VOĽNÁ TÉMA – podľa záujmu skupiny 🙂

Vstupné: 10 Eur/stretnutie
Kontakt: tota@original.sk, 0904 513 663, tomkova.viasua@gmail.com, 0918 122 216

 

 

Keď nám chcete poukázať 2% z daní, potrebujete tieto 2 dokumenty:

1/ Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane 

Toto tlačivo slúži na to, aby ste si vybrali neziskovú organizáciu, ktorá sa stane prijímateľom Vašich 2% a vyplnili tam nevyhnutné údaje o tejto organizácii.

a) V elektronickom dokumente Vyhlásenie o poukázaní 2 % vyplníte údaje o.z. ViaSua, následne ho vytlačte.

b) Vypíšte naše údaje ručne do vytlačnej papierovej verzie Vyhlásenia o poukázaní 2 % dane. Získate ho vytlačním dokumentu v linku vyššie alebo tlačivo získate u účtovníka v zamestnaní a Daňovom úrade.

Údaje na vyplnenie:

Občianske združenie
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie 
Sídlo: Továrenská 2584/10, 811 09 Bratislava
IČO: 51044421
IBAN:SK1083300000002901314145

2/ potvrdenie o zaplatení dane

Vypĺňa ho zamestnávateľ, alebo Vy podľa toho, akú sumu Vám vyčísli zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní odvedenej dane. Vyplnené ho odovzdávate spolu s prvým dokumentom (Vyhlásenie o poukázaní 2 %).

 

Kam kráčame a čo všetko Vaše 2% z daní nám umožnia. Buďte aj Vy tou zmenou!

Našu terapeutickú prax s klientmi sme každá z nás, odborníčok, začali oveľa skôr než vzniklo občianske združenie ViaSua. Roky sme boli zamestnané v štátnych, súkromných i neziskových organizáciách ako psychologičky, sociálne pracovníčky, školské psychologičky, manažérky. Získavali sme cennú prax v dlhodobých psychoterapeutických výcvikoch a aj v krátkodobejších školeniach zameraných na psychoterapiu a prevenciu nežiaducich javov (násilie, šikanovanie, predsudky, stigma a pod.). Niekoľko rokov sme už každá viedli terapeutické rozhovory s klientmi, a v roku 2017 sme sa rozhodli založiť vlastné občianske združenie ViaSua pre  terapeutickú prácu, ale aj na stretávanie sa odborníkov. Ako prioritu sme si stanovili tiež šírenie informácií smerom k verejnosti, búranie stigmy a predsudkov voči duševným ťažkostiam a ochoreniam. Sledujúc tieto ciele sme si v uplynulom roku počínali takto:

 

V roku 2018 

Realizovali sme 294 terapeutických sedení (s jednotlivcami, pármi, rodinami)

Realizovali sme workshopy pre rodinné centrá (na foto RC Prešporkovo, BA)

 

Realizovali sme workshopy pre firmy

Realizovali sme workshopy pre žiakov základných a stredných škôl

Realizovali sme komplexné konzultačné/poradenské služby školám na ich podnet kvôli špecifickým problémom

 

Otvorili sme sekciu Skrotiť Draka pre spoluprácu s ľuďmi s duševným ochorením na projektoch destigmatizácie

 

 

Robili sme aktivity pre zvyšovanie povedomia, pre znižovanie predsudkov, prispievali sme k destigmatizácii  

 

 

Zapájame dobrovoľníkov so skúsenosťou s duševnými ochorením: projekt Chuť žiť Valentíny Sedilekovej pre dvíhanie povedomia o poruchách príjmu potravy, Klára Kusá a projekt Psychiatria nie je na hlavu, Jana Nevoľníková a blog Čistá psychiatria, spoluprácu s vývalými našimi klientmi v terapii, ktorí sa stali bloggermi o vlastnom zvládaní a prekonaní psychických ťažkostí.

Spolupracovali sme s ďalšími organizáciami na poli duševného zdravia
Nadväzujeme nové odborné spolupráce so slovenskými a zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia a destigmatizácie: Ligou za duševné zdravie, Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, Národním ústavem duševního zdraví, Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou. 

 

Reprezentujeme slovenské iniciatívy na medzinárodných podujatiach 

Na konferenciách k českej psychiatrickej reforme „Ať jsme slyšet“ v Prahe sme prezentovali aktuálny stav psychiatrickej starostlivosti na Slovensku a prebiehajúce slovenské iniciatívy na poli destigmatizácie.

 

Projekt Skrotiť Draka
Vypracovali sme detailný návrh projektu Skrotiť Draka pre zníženie predsudkov a stigmy spojenej s duševnými ochoreniami, ktorý oficiálne podporila aj Slovenská psychiatrická spoločnosť SPS SLS. Na realizáciu projektu sme zatiaľ žiaľ nezískali finančnú podporu cez nadačnú grantovú výzvu SLSP. Sklamalo nás to, ale nie príliš. Sme realistky a hovorí to aj o tom, že povedomie verejnosti o existujúcich predsudkoch a stigme stále nedostatočné a je potrebné ho zvyšovať. Preto zotrváme aj v ďalšie roky.

Mnohé z aktivít v agende práce ViaSua sme robili bez honorára popri našich „stálych psychologických zamestnaniach“ (ktoré nás živia) – robili sme to teda v našom voľnom čase, večer, skoro ráno, cez víkendy – a to práve preto, lebo ich pokladáme z odborného hľadiska za veľmi dôležité. Naše nadšenie sa prenieslo aj na ďalších odborníkov a aj dobrovoľníkov, ktorí už tiež s nami pracujú  na zvyšovaní povedomia o duševnom zdraví a ochoreniach. Aj oni pracujú na týchto aktivitách zadarmo.

Prispejte Vašimi 2% z daní k tomu, aby sme v nasledujúcom období mohli robiť plne kvalifikovanú a dôležitú prácu pre verejnosť:

 • viesť ďalej sekciu Skrotiť Draka pre aktivity s ľuďmi, ktorí majú vlastnú skúsenosť s duševným ochorením,
 • spravovať web a sociálne médiá pre komunikáciu s verejnosťou, čo zvýši povedomie o duševnom zdraví a ochoreniach, pomôže búrať mýty a predsudky,
 • prípravovať blogov, robiť rozhovory, natáčať užitočné posolstvá,
 • realizovať zážitkové aktivity pre širokú verejnosť – napríklad aj plánované aktivity projektu Skrotiť Draka, ktoré čakajú na finančnú podporu, aby sme s nimi mohli začať. Ide o tvorivé vyjadrenie vlastného príbehu „Krotenia Draka“, teda zvládnutia psychických problémov a znovu-nadobudnutia pevnej pôdy pod nohami, duševnej rovnováhy.

 

15. 1. 2019 Hlasuj za projekt Skrotiť Draka!

V združení ViaSua ako psychológovia pracujeme terapeuticky s klientmi, ktorí majú isté duševné či vzťahové problémy. Naďalej v tom budeme pokračovať, ale podľa nás len toto nestačí. Spoločnosť totiž stále trpí predsudkami voči duševným problémom a ochoreniam a preto zmenu treba robiť nielen v kancelárii, ale medzi nami všetkými, spoločne.

Stačí jedna Tvoja SMS,

 aby si aj Ty podporil/a duševné zdravie na Slovensku – bez predsudkov.

Projekt Skrotiť Draka podpor SMS hlasom, aby sme naň získali grant a mohli začať robiť aktivity pre verejnosť. Navrhli sme ho a budeme ďalej robiť s mladou talentovanou umelkyňou, Klárou Kusou, ktorá sama čelí duševnému ochoreniu. To jej však nebráni byť občiansky a umelecky aktívnou. Naopak, bloguje, vloguje (nielen o duševnom zdraví) a diskutuje pre .týždeň, DenníkN, tvorí umenie, vzdeláva a svojim životom ukazuje, že duševné problémy neurčujú nikoho vlastnú hodnotu a ak áno, tak ju len zvyšujú.

Projektu vyjadrili podporu aj odborníci Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti  SPS SLS.

Pošli SMS na 0902 020 292 v znení: HLAS 758

 (áno, je tam medzera, teda: HLAS(medzera)758)

tu nájdeš viac info o projekte, čo konkrétne budeme robiť, ako financie využijeme, tiež info o nadácii a grante

19. 12. 2018 Ako Skrotiť Draka?

Každý sme zrejme počas života aspoň raz prešli psychickou krízou. Svojou alebo niekoho blízkeho. A čo keď psychické problémy trvajú dlhšie a bránia trpiacemu človeku robiť to najcennejšie? Môže ich za to nenávidieť, vyháňať ich, bojovať s nimi, maskovať ich, báť sa ich alebo ich potláčať. Koľko to asi stojí energie? A výsledok? Dá sa to aj inak.

Je možné psychické problémy SKROTIŤ, teda nájsť si k nim krajší vzťah, naučiť sa s nimi narábať, mať život opäť viac vo vlastných rukách a byť na to hrdý.

Ľuďom sa to však darí lepšie, keď ich tak vníma aj okolie. V terapeutickej praxi sme viedli za posledných 5 rokov zhruba 3500 rozhovorov s klientmi – s deťmi, tínedžermi, dospelými, rodinami. Viac či menej z nich vždy vyplynulo to, že určitý kus práce a zmien spravíme spoločne klientmi v terapii, obrovský kus práce spravia oni sami mimo kanceláriu, ale ako sa budú napokon mať, to závisí od toho, ako je okolie schopné prijať a rešpektovať takých, akí sú.

To nespraví človek sám. Ani terapeut. To môžeme urobiť len my všetci spolu. Dokážeme to?

22.11.2018  ViaSua vystúpi na pacientskej konferencii AŤ JSME SLYŠET 

2.11.2018 sa bude v Prahe konať druhá pacientská konferencia AŤ JSME SLYŠET organizovaná v súvislosti so zdieľaním skúseností z procesu českej psychiatrickej reformy. Jarmila Tomková je pozvaná za ViaSua a destigmatizačné aktivity Skrotiť Draka spolu s Klárou Kusou, aby porozprávali o aktuálnej situácii na Slovensku.

Napriek tomu, že na Slovensku bol vypracovaný skupinou psychiatrov a psychoterapeutov návrh reformy psychiatrickej starostlivosti už v roku 1991 a bol posúdený odborníkmi ako veľmi kvalitný, nikdy sa ho nepodarilo zaviesť do praxe ako taký. Prečo? Podarilo sa zapracovať do niektoré prvky? Aké? Porozpráva o tom psychologička Jarmila Tomková, ktorá sa v občianskom združení ViaSua venuje psychoterapii a komunikovaniu na verejnosť s cieľom búrať stereotypy a predsudky voči ľuďom s psychickými ťažkosťami/ochoreniami. Vo ViaSua zaviedla sekciu Skrotiť Draka, priestor pre dobrovoľníkov s vlastnou skúsenosťou s duševným ochorením, aby aj oni/ony legitímne, bok po boku so psychológmi  prispievali k destigmatizačnému procesu cez blogy, vlogy a ďalšie spoločné aktivity. Predstaví aj ďalšie slovenské iniciatívy, ako sú projekt Chuť Žiť Valentíny Sedilekovej, No more stigma Slovensko a viaceré aktivity Ligy za duševné zdravie.

19.10.2018 SLOVENSKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLOČNOSŤ oficiálne podporila aktivity ViaSua SKROTIŤ DRAKA zamerané na destigmatizáciu duševných ochorení

Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SPS SLS na svojom jesennom zasadnutí dňa 19.10.2018 pri príležitosti Jesennej psychofarmakologickej konferencie prerokoval agendu aktivít ViaSua SKROTIŤ DRAKA zameraných na destigmatizáciu duševných ochorení, ľudí, ktorí nimi trpia ako aj odvetví práce s duševne chorými. Svoje podporné stanovisko zakotvili aj v ich zápisnici z rokovania:

„Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SPS SLS rozhodol vyjadriť podporu aktivitám občianskeho združenia ViaSua pod názvom “Skrotiť draka“, ktoré sú zameraná na destigmatizáciu duševných porúch“. 

Zápisnica č. 09/2018 je verejne dostupná: http://www.psychiatry.sk/cms/File/zapisnice/zapisnica092018_final.pdf 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Dúžek, Dr. Patarák, Dr., Režnáková, Dr. Vašečková, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman

22.-26.10. 2018 ANTI-ANOREXIA KOALÍCIA. Spoločné turné VIASUA a projekt CHUŤ ŽIŤ.

Máme každý rôzne problémy, rôzne ťažkosti či ochorenia. Tieto dni ale verejne vystupujeme za to, že napriek tomu máme veľkú Chuť žiť.

Valentína Vavi SedilekováIvana MesarosovaMichal Tomek z projektu búrajúceho stigmu spolenú s poruchami príjmu potravy (PPP) a Jarmila Tomková z ViaSua majú spolu namierené z Námestova cez Tvrdošín, Trstenú, naprieč Donovalmi do Zvolena, Vígľaš-u, Žiaru nad Hronom, Banskej Bystice, Banskej Bystrice a Brezna.

Všade tam vystúpia s edukatívnym videom, ktoré odhaľuje mýty ohľadom PPP prekladaným faktmi a výsledkami výskumov. Valentína Vavi Sedileková hovorí k tínedžerom ako sa jej stále častejšie darí byť na strane života a nie v zajatí tyranizujúcej dozorkyne Anorexie. A že to nie je ľahké! Lebo raz jej podľahnúť prináša obrovské úskalia. Jarka Tomková so študentmi ako i pracovníkmi s mládežou moderuje workshopy, ktoré prinesú účastníkom lepšie poznanie prežívania ľudí s PPP a pomáha vidieť poznatky o duševnom ochorení v každodenných aplikáciách. Spoločne s Vavi pomáhajú účastníkom uvedomiť si najuťitočnejšie formy pomoci. Výživová poradkyňa Ivana Mesárošová Kachútova prepojí v samostatnom blogu poruchy príjmu potravy s vedomosťami o zdravom stravovaní a potrebách ľudského tela, čo pomôže nadobudnúť celistvý pohľad na problematiku. 

Vavi vedie projekt Chuť žiť, lebo vie, že je to „životne dôležité“. Prešla si väznením Anorexie a jej trýzniteľským prístupom. Napokon jej ale povedala: „Dosť, nemienim sa ďalej tebou nechať trýzniť!“

Tak Vavi stojí na strane života. Aj preto, lebo je (spolu s nami) v roly aktivistky, ktorá Anorexiu demaskuje a tým nad ňou získava prevahu. Aj preto, že má cieľ pomáhať druhým svojou vlastnou skúsenosťou. Aj preto, že v tom už nejakú dobu nie je sama. A nielen my sme na jej strane, dnes a včera sa cez workshopovanie podarilo získať ďalších niekoľko sto mladých Anti-Anorexia/Bulímia stúpencov, ktorí majú väčšiu chuť žiť než umierať a približne 50 dospelých odborníkov, ktorá budú vedieť lepšie pochopiť toho, kto by sa s PPP mohol trápiť.

29.8.2018 Otvárame oblasť aktivít SKROTIŤ DRAKA

 Vo ViaSua sme pripravili pre verejnosť sekciu Skrotiť Draka, v ktorej prispievame k búraniu stereotypov o duševných ťažkostiach a prispievame k destigmatizácii tých, ktorí im čelia.
Pracujeme s metaforou Draka zámerne, prirovnávame k nemu duševné ťažkosti, ktoré často človeka spočiatku desia a dočasne držia vo svojich pazúroch. Zdôrazňujeme, že býva kľúčové práve to, čo nasleduje ďalej. to, aké vlastnosti Drakovi človek pripíše a akú cestu na prácu s ním zvolí.

Spolu s klientmi sme totiž prišli na to, že cesta k oslobodeniu sa spod Dračej nadvlády nevedie cez boj a odtínanie hláv, že je možná len mierovou cestou.

Aktuálne vedieme spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorí mali alebo majú s duševnými ťažkosťami čo dočinenia a poradili si s nimi. Pomohla im v tom o.i. aj naratívna psychoterapia. Umožnila im na ťažkosť pozerať ako na zvládnuteľnú a na seba ako na tých, ktorí to majú vo svojich rukách. O niekoľko dní Vám predstavíme prvý z cyklu blogov našej prispievateľky Danielle, ktorá sa podelí o to, ako sa jej podarilo skrotiť dračie hlavy svojich úzkostí a strachov. Sledovať cyklus blogov, ktorý píšu naši dobrovoľníci môžte v sekcii Blog Skrotiť Draka.

Podporujeme aj proces českej reformy psychiatrie, Spolek DialogosKlara KLF Kusa ‧ Psychiatria nie je na hlavu a všetky iniciatívy búrajuce predsudky ohľadom duševných porúch.

 

3.-5.8. 2018 LETNÝ MÍTING VIASUA 

Víkendový míting tímu ViaSua, už v zložení obohatenom o psychologičku Kamilu Martinkovú, sa niesol v dovolenkovom mode v Banskej Štiavnici, kde sme sa postretali z rôznych kútov Slovenska.
Jarka, Danka a Kamila rezkým krokom štiavnickou Údolnou uličkou

 

To, že sme sa aj vykúpali a nasali čaro malebných uličiek, vonkoncom nevylučuje tréning mozgových závitov. Tentokrát mala pre nás Danka Žilinčíková pripravené vzdelávanie o naratívnej terapeutickej práci s deťmi a ich rodinami zažívajúcimi príbehy, ktoré je ťažké vstrebať a byť na ne hrdý. Danka nám priniesla najnovšie poznatky od belgickej odborníčky Sabine Vermeire, ktorá sa naratívnej práci s traumou venuje roky a školí odborníkov v mnohých krajinách.

Dozvedeli sme sa aké je to začať pracovať s rodinami už vo foajé a to kreslením symbolov bezpečia na ruku klientov. Ako dospelých spraviť svedkami nášho naratívneho rozhovoru s dieťaťom, ktorý zámerne vedieme tak, aby bol vypovedaný aj iný príbeh než len príbeh o trápení, zyhaniach, vine a hanbe, s ktorým obvykle prichádzajú. Pomáhame otázkami, aby vyvstal aj príbeh húževnatosti, odhodlania prežiť a zvládať záťaž, príbeh špeciálnych zručností, dobrých úmyslov a túžob. Ono to totiž pri deťoch a rodinách, ktoré si zažili kadečo ťažké, navonok často krát nevidieť tak zreteľne, popri všetkom, čo vo svojej bezradnosti vyparatia.

Pomáhame deťom uvedomiť si o sebe to podstatné, o čo im v živote ide. Bývajú to obvykle pekné hodnoty – o prijatí, láske, zapadnutí medzi rovesníkov, dokázaní svetu, že za niečo stoja, o ochránení sa od ďalšieho zranenia a sklamania. Inovatívny je setting naratívnej práce, keď dospelých vyzývame zámerne, aby boli svedkami toho, ako tieto tieto dialógy vedieme. Aby sa mohli pozrieť na deti a ich ďalšiu budúcnosť nie cez optiku stereotypov a rýchlych prísnych hodnotení ale cez optiku ich skutočných túžob. Rovnako deti chú byť vnímané a počuté v rozprávaní tohto príbehu. Oveľa ľahšie sa tak všetci naladia na ďalšie kroky ich spoločnej cesty od trápenia k želanej realite.

 

______________________________________________________________________________________

22. 3. 2018 KEDY A AKO ZAČAŤ SPREVÁDZAŤ DETI SVETOM TECHNOLÓGIÍ

Workshop DIGITÁLNA RODINNÁ DOHODA

WhatsApp Image 2018-03-23 at 08.21.45 (3)

Včera sme sa v príjemnej komornej atmosfére Rodinného centra Prešporkovo porozprávali s rodičmi o tom, aké úskalia prináša vyrastanie detí v dobe digitálnych technológii, či a ako je v rukách rodičov minimalizovať škody a tak nepodliehať panike a nadmernému stresu z ich používania v rodine.

Predstavili sme vedecké poznatky z neurovied ohľadom kritického obdobia detského vývinu do 3 rokov, neurologickom zrení, vytváraní synapsií, kognitívnych procesoch pri a po interakcii s dispejmi. Hovorili sme o bielom LED svetle, potlačenom melatoníne a narušených spánkových cykloch. O súvislostiach rýchlo-striedajúcich sa obrazov vo videách a hrách s rovnovážnym aparátom detí a teda o tom ako vzniká efekt kompletného vtiahnutia pozornosti a ukľudnenia, dokonca aj „hyperaktívnych detí“. Tiež o tom, že nielen na čase záleží, ale najmä na povahe obsahu, s ktorým príchádza dieťa do kontaktu a na tom, či a ako je pri tom prítomný dospelý sprevádzajúci, kedy je taká aktivita zaradená a čo po nej nasleduje na vyváženie a uvoľnenie prestimulovanej nervovej činnosti.

Hovorili sme o tom, že rodičia sa nemusia ničoho „čierno-bielo“ zriekať, ale keď použije šikovne poznatky a tipy, tak technologický pokrok vieme využť v prospech všetkých a je dostatočne v našich rukách minimalizovanie škôd. Stále predsa s deťmi okrem občasného displeja ešte chodíme aj do prírody, skúmame lienky, skladáme kocky a Lego, bicyklujeme a beháme. A to je niečo, čo robí podnecovanie poznávacích procesov komplexným a slúži ako ochranný faktor. Teší ma, že sme sa nakoniec rozlúčili všetci o niečo múdrejší a zároveň s nádejou a optimizmom dobrého žitia (aj) vo svete technológií.

 

__________________________________________________________________________________________________________

AKú otázkuRAŇAJKY ViaSua

Viacero ľudí, známych, kamarátov i klientov ma posledný týždeň pristavilo zisťujúc so značným prekvapením, že čo som si to vymyslela, že vo ViaSua teraz robíme raňajky?!“ Očividne si mysleli, že reálne ponúkame ranné semináre, chlebíčky alebo raňajkové menu verejnosti so psychológmi. Áno aj nie. Hlavne nie tak doslova. Ranné „stretnutie“ a snáď výživnú potravu, snáď niečo hodnotné na celý deň. Avšak jedla nie fyzického, naopak, potravu duševnú či myšlienkovú.

Dobre ste si teda všimli, že ViaSua sa s Vami akoby chce rozprávať. Áno. Aj bez toho, aby sme sa stretli sa osobne.
V duchu konštruktu Gregory Bateson-a „Mapa a územie“ ani my vo ViaSua nezabúdame na to, že nie je možné, aby sa do našej pozornosti dostalo všetko, čo sa okolo nás deje. Ani nie je možné voliť z možností všetky riešenia a kráčať všetkými cestami. Vždy si vyberáme. Robíme to na základe osvedčených scenárov či „máp“ a bežne nemáme v tempe každodennosti čas a dôvod ich revidovať. Až kým nás k tomu niečo výraznejšie neprivedie.
A preto sme zvolili ranný cyklus nazvaný „ViaSua raňajky“ a dúfame, že aj jednou rannou otázkou trochu bezbolestne podnietime uvažovanie a nové uhly pohľadu, a tým oživia Váš deň. To, v akej miere a akým spôsobom, to je však vždy len a len na Vás.
Ak sa však chcete nechať podnecovať vo väčšom rozmere, stále nás môžete osloviť pre osobné stretnutie sa v dialógu či už pôjde o sebarozvoj, poradenstvo či psychoterapiu. S klientmi (spolu)pracujeme, aj keď s nimi neraňajkujeme.

 ______________________________________________________________________________________

22. 3. 2018 KEDY A AKO ZAČAŤ SPREVÁDZAŤ DETI SVETOM TECHNOLÓGIÍ

Workshop DIGITÁLNA RODINNÁ DOHODA

27657898_1571240702994865_1615292102119949828_nDeti sú v používaní internetu neraz šikovnejšie ako ich rodičia. Dokážu robiť s digitálnymi „hračkami“ niekoľko vecí naraz bez toho, že by na to vynakladali veľké úsilie či pozornosť. Ako je to možné a ako digitálny multitasking súvisí s výhodami i ohrozeniami v procesoch uvažovania, pamäte a učenia sa detí, to si priblížime na základe výskumov neurovied snímajúcich aktivitu mozgu. To sú že deti v používaní internetu a digitálnych médií zručné, to ešte neznamená, že to robia bezpečne. Potrebujú rodičov pre stanovenie hraníc, vzdelávanie, sprevádzanie. Na podujatí vás čakajú nielen teória a fakty, ale aj praktické tipy pre rodičov o rešpektujúcom prístupe sprevádzania detí internetom a diskusia. Vyskúšame si vytvoriť Rodinnú digitálnu dohodu, čo môžete následne doma praktizovať so svojimi ratolesťami pri nastavovaní hraníc a pravidiel ohľadom používania internetu a digi – hračiek.

Workshop vedie lektorka ViaSua Jarmila Tomková, pracujúca nielen psychoterapeuticky, ale aj v občianskom združení digiQ, zameranom na prevenciu rizík spojených s využívaním nových technológií deťmi a ich rodinami.

_______________________________________________________________________________________________________________

18. – 19. 8. 2018 FESTIVAL AKTÍVNEJ RODINY ŠPUNTI

V dňoch 18. – 19. augusta sa v Banskej Bystrici bude konať jedinečné podujatie pre rodiny s deťmi a naša parťáčka Danka Žilinčíková bude ako terapeutka a koučka zdarma poskytovať individuálnu „1.pomoc pre zúfalých rodičov“.

Hlavnou myšlienkou festivalu je podporiť vzťahy v rodinách prostredníctvom spoločných zážitkov a plnohodnotne stráveného voľného času. Festival ŠPUNTI spája výstavu, vzdelávanie a zážitky do jedného celku. Viac informrncií o programe podujatia čítajte tu.

_____________________________________________________________________________________________________________

2.6. 2017  ŠIKANOVANIE II. Interaktívna prednáška určená najmä učiteľom

Po predošlom príjemnom a užitočnom stretnutí s rodičmi a učiteľmi pokračujeme v Rodinnom centre Prešporkovo v cykle neformálneho vzdelávania.

V piatok 02.06.2017 budeme mať ešte stále na muške Šikanovanie v interaktívnej prednáške s názvom ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNE II.

Bez názvu

Zhrnieme si, ako je užitočné hľadieť na šikanovanie, jeho príčiny a priebeh a prečo tresty a prestupy na inú školu nie sú dostatočné riešenia. Tentoraz sa zameriame na:

  • – Šikanovanie je extrémne vychýlenie sociálnej dynamiky skupiny, avšak je to jav prirodzený, vyskytovať sa bude.
  • – Učitelia vonkoncom nie sú bezmocní! Čo konkrétne môžete urobiť Vy, aby šikanovanie triedu nezničilo, ale naopak, aby bolo pre deti učebnou lekciou?
  • – Zvládnuť šikanovanie vyžaduje jasné a jednoduché kroky. Ako ho rozpoznať včas? Ako o ňom s deťmi hovoriť bez viny a hanby? Ako ho zastaviť? Ako postupovať jeho doriešení?
  • Ako vyskladať pre Vašu triedu jednoduchý preventívny program a jednoduchý plán zásahu?

_______________________________________________________________________________________________________________

28.4.2017 ŠIKANOVANIE I. Interaktívna prednáška

ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNEV piatok 28.4. sa konala v Rodinnom centre Prešporkovo interaktívna prednáška s názvom ABY SA DETI MOHLI V ŠKOLE CÍTIŤ BEZPEČNE I.

Príjemné prostredie a uzavretá skupina účastníkov – rodičov a učiteľov umožnila zdieľať môj odborný vklad o postmodernom prístupe k nazeraniu na šikanovanie a jeho riešenie ako aj zodpovedať konkrétne otázky týkajúce sa zážitkov so šikanovaním účastníkov.

Ďakujem Rodinnému centru Prešporkovo za zorganizovanie podujatia a výbornú spoluprácu a všetkým účastníkom za to, že sme si vytvorili príjemnú a podnetnú atmosféru neformálneho vzdelávania.

Teším sa na ďalšie stretnute! Plánovanujeme sa zamerať na konkrétne postupy pre učiteľov a treťou v poradí bude téma KYBERŠIKANOVANIE.

_______________________________________________________________________________________________________________

10.5.2017

sa rada aj ja aktívne zúčastním na konferencii pri príležitosti 20.výročia založenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP Námestovo.

Konferencia

NOVODOBÉ FORMY OHROZENIA DETÍ A MLÁDEŽE

pozvánka konferencia CPPPaP Namestovoje organizovaná CPPPaP Námestovo pod záštitou Okresného úradu Žilina odboru školstva, v spolupráci s katedrou psychológie Filozofickej fakulty KU Ružomberok.

Tešíme sa na doktora Jozefa Benkoviča a MUDr. Máriu Martinove z OLÚP, Predná Hora, Samuela Bogára z košického občianskeho združenia NEZÁVISLOSŤ – NOVÝ ZAČIATOK, o.z., Mgr. Juraja Holdoša, PhD. a ďalších.

Program s pozvánkou: 20. výročie založenia CPPPaP Námestovo

Svoju účasť potvrďte telefonicky na číslach 043/558 10 66, 0911 127 111 alebo emailom na adrese denisa.vecerkova@cpppapno.sk do 28.04.2017 – meno, priezvisko, titul, emailová adresa, pracovisko.

Počas konferencie bude možné zakúpiť si literatúru od vydavateľstva PORTÁL.

_______________________________________________________________________________________________________

7. 3. 2017

Novovynárajúce sa príležitosti a riziká online priestoru pre deti a mládež 

(Vzdelávanie)

Dňa 7. 3. 2017 sa v priestoroch CPPPaP na Vajnorskej ulici  v Bratislave konalo vzdelávacie dopoludnie pre výchovných poradcov základných a stredných škôl a koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov.

O interaktívne vzdelávanie na tému Novovynárajúce sa príležitosti a riziká online WhatsApp Image 2017-03-07 at 12.29.34priestoru pre deti a mládež sme sa postarali ja aj s Andreou Cox z občianskeho združenia eSlovensko.

Pripravené sme mali odborné postrehy z výskumu aj praxe vo viacerých témach danej problematiky, ako napríklad

 • Prevencia online závislostí
 • Ako pristupovať k detskému používaniu sociálnych sietí
 • Ako predchádzať alebo zareagovať na kyberšikanovanie
 • Ako na extrémistické prejavy na internete a veľa ďalšieho

Aj pre veľké množstvo pod-tém, zaujímalo nás, čo je pre účastníkov najhorúcejšia téma a čo potrebujú počuť najviac. Po zapisovaní žiadostí účastníkov kurzu na flipchart z jednotlivých okruhov jednoznačne vyvstalo:

 • WhatsApp Image 2017-03-07 at 12.29.29Ako komunikovať s rodičmi, ktorí sú v téme používania nových technológií deťmi príliš vtiahnutí do rizík a problémov a nevidia pozitívne príležitosti skorého používania internetu deťmi ako ani spôsoby hladkého dojednania pravidiel s deťmi.“
 • Veľký záujem bol o tému predchádzania a riešenia nadmerného používania internetu a smartfónov deťmi. Stále si odborníci ešte žiadajú počuť rozlíšenie častého používania internetových aplikácií od závislostí od online aktivít.
 • Obom oblastiam sme sa venovali a veľká časť užitočnej diskusie bola venovaná tiež tomu, ako nenásilne umožniť deťom vyvažovať čas strávený online príležitosťami niečím využívajúcim plný kontakt tvárou v tvár. Aby v tom nestratili prax, keď prístup online je to zdá sa taký dostupný a v mnohom aj jednoduchší.
 • Ešte stále je pre odborníkov zaujímavé informovať sa, ako to je možné, že online život detí je niečo, kde sa „utrhnú z reťaze“ a sú celkom iné, zrazu agresívne, vulgárne, riskujúce. Dospelým to naháňa strach a preto majú tendenciu reagovať reštriktívne. Hovorili sme teda taktiež o spojitých nádobách online a offline prostredí a o filtri disinhibičného efektu, ktorý mnohé javy mení, spúšťa ako katalizátor či umocňuje. Dá sa povedať, že stručne vyjasňujúc a zhrňujúc.

    

Pre veľký záujem o pokračovanie a podrobnejšie vzdelávanie v jednotlivých pod-témach plánujeme sériu ďalších stretnutí. Je možné, že pre viaceré skupiny účastníkov, nielen preventistov. Najbližšie uvítame veľmi radi práve rodičov, pokiaľ budú mať o kurzy záujem.  Tešíme sa.

WhatsApp Image 2017-03-07 at 12.31.08

_____________________________________________________________________________________________________

7.2.2017

DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU
Mládež v dobrovoľníckej kampani proti nadmernému používaniu internetu

Projekt neZávislost.sk

16722710_10211044648088624_8239518562093907831_o

Ako dlhodobá podporovateľka detského a mládežníckeho aktivizmu a rovesníckych programov, nemohla som si nechať ujsť príležitosť začleniť tento prvok do novorozbiehajúceho sa projektu, ktorý v eSlovensku slávnostne prezentujeme práve ku Dňu bezpečného internetu. Projekt neZávislost.sk.

Budeme dvíhať povedomie o tom, ako predchádzať nadmernému a nutkavému používaniu internetu. Verejnosti podáme info ako na to, aby bol internet človeku viac sluhom ako pánom. Pomôžeme uvedomovať si rozdiel medzi nadmerným používaním internetu a závislosťou od konkrétnych online aktivít (online hry, online sociálne siete…), ktorá sa na Slovensku aktuálne týka približne 2-3% ľudí (Holdoš, J., Ďurka, R., 2016). Zlatým klincom projektu je aplikácia pre smartfóny neZavislost, ktorá pomáha používateľom mať prehľad o vlastnom narábaní s telefónom a o využívaní internetových aplikácií. Vytvorili sme celoslovenskú sieť odborníkov na nelátkové závislosti a zapájame mladých dobrovoľníkov do vedenia workshopov s ich rovesníkmi.

Na deň bezpečného internetu 7.2.2017 sme v rámci projektu neZavislost.sk prepojili dve osvedčené dobrovoľnícke rovesnícko-preventívne iniciatívy: dobrovoľníckych koučov zo ZŠ Sv.Jur, s ktorými som mala tú česť robiť ročný rovesnícky program Stop šikanovaniu 2014/5015 a UNICEF Junior Ambasádorov.

Aktivistov zo Svätého Jura reprezentovali Števko Moravík, Martin Cisár, Maroš Zvarík a Palko Bohoš. Doprevádzala ich aktuálna supervízorka: školská psychologička Ivana Szamaranszká a za UNICEF Erika Szabóova, pod supervíziou ktorej junior-ambasadori realizovali workshopy už pre viac ako 10 000 žiakov.


O niekoľko týždňov nás čaká prvé spoločné školenie žiackych aktivistov pre tému bezpečného využívania príležitostí internetu.

Výskumne bola potvrdená efektivita prevencie excesívneho používania internetu formou zvyšovania povedomia, inak sa považuje za prekonanú a nie veľmi efektívnu metódu. Účinné sú už krátke informovania o jave a vlastnej skúsenosti, avšak len v prípade, že to robia rovecníci rovesníkom a nie dospelí poučujúc z pozície autorít (napr. Walther a kol., 2014, Korkmaz, Kiran-Esen, 2012).

Tešíme sa preto, že túto milú a overene efektívnu metódu budeme robiť a rozširovať ďalej!

_____________________________________________________________________________________________________

7.2.2017

Na Slovensku vzniká Centrum prevencie internetovej závislosti neZavislost.sk

Bratislava, 7.2. 2016  Pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 7. februára 2017 eSlovensko o. z. otvorilo neZavislost.sk centrum prevencie internetovej závislosti.

OZ Slovensko sa dlhodobo venuje rizikám pri používaní internetu a prevencii prípadného poškodenia. V projekte neZavislost.sk sa zameiavame na prevenciu nadmerného používania internetu a závislosti od online aktivít. Nadmerné používanie internetu má negatívne dôsledky pre zdravie duševné i fyzické. Človek však môže byť nadmerne zamestnaný online aktivitami aj bez toho, aby bol od nich závislý. Môže príležitosti internetu využívať aj relatívne slobodne tak, že to výraznejšie nenarúša žiadnu s dôležitých oblastí jeho života.

Rodičia aj učitelia si rodbia o deti starosti a chýbajú im informácie o jave a odporúčaných postupoch v škole a vo výchove. Do eSlovenska prichádzajú žiadosti o prednášky, diskusie, workshopy. Očividne stále nie je dosť vyjasnené, kedy je nadmerné používanie závislosťou, aký postoj k obom situáciám zaujať, čo robiť pre ich prevenciu. Neinformovanosť a panika šírená z médií vedie k častejšiemu skratkovitému jednaniu, rodinným konfliktom pod vplyvom strachu a to prevencii ani terapii rozhodne nepomáha.

Cieľom projektu je mobilná aplikácia neZávislosť, informačný portál www.nezavislost.sk, výskumná činnosť o problematike online závislostí, vytvorenie aktívnej siete odborníkov a centier pomoci v regiónoch.

„Z výskumov na Slovensku vieme, že 2 – 3% používateľov internetu sú zavislí od určitej online aktivity. Najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia 15 – 30 rokov, častejšie chlapci, ako dievčatá. V projekte sa zameriame najmä na používateľov internetu, u ktorých sa môže, ale nemusí, závislosť rozvinúť. Život im preteká ako piesok, medzi prstami. Budeme sa snažiť pomôcť všetkým, ktorí chcú svoje problematické, nadmerné používanie internetu dostať opäť do vlastných rúk,“ povedal Miro Drobný, prezident eSlovensko.

„Vítame vznik centra, ktoré môže zohrať významnú rolu v predchádzaní vzniku online závislostí u mladých. Aby sme spojenie informácií, výskumu, poradenstva a klinickej praxe s možnosťami technológii, ktoré súčasná doba prináša, dokázali využiť vo svoj prospech a nemuseli riešiť negatívne dôsledky v zariadeniach nášho typu. Aplikácia neZávislosť pomáha sebapoznaniu, posilneniu dobrých vlastností a spoznaniu svojich limitov. Je to kľúčové v liečbe závislostí a najlepšia cesta prevencie,“ dodáva Vladimíra Čekelová, II. Psychiatrická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosvelta, Banská Bystrica.
Zľava Juraj Holdoš z katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Vladimíra Čekelová z Oddelenia nelátkových závislostí II. Psychiatrickej kliniky SZU nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici, prezident eSlovensko Miro Drobný a hovorí psychologička Jarmila Tomková počas prezentácie projektu Centra prevencie internetovej závislosti.

Zľava Juraj Holdoš z katedry psychológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Vladimíra Čekelová z Oddelenia nelátkových závislostí II. Psychiatrickej kliniky SZU nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici, prezident eSlovensko Miro Drobný a hovorí psychologička Jarmila Tomková počas prezentácie projektu Centra prevencie internetovej závislosti.

Aby vám život v zajatí internetu neunikali pomedzi prsty. Miro Drobný (vľavo) a Juraj Holdoš slávnostne predstavili neZavislost.sk Centrum prevencie internetovej závislosti.

Autor: eSlovensko

Aby vám život v zajatí internetu neunikali pomedzi prsty. Miro Drobný (vľavo) a Juraj Holdoš slávnostne predstavili neZavislost.sk Centrum prevencie internetovej závislosti.

_____________________________________________________________________________________________________

22.12.2016

Občianske združenie IP-čko nám priamo pod vianočný stromček dopravilo čerstvo zostavený recenzovaný zborník príspevkov z konferencie Virtuálna generácia (neexistuje), ktorá sa konala v Bratislave 9.12.2016.
http://ipcko.upside.sk/konferencia/

Ak Vás zaujíma, ako využiť prostredie internetu napríklad aj pre boj s rizikami, ktoré jeho používanie sprevádzajú, v terapii, online poradenstve či preventívnych programoch, tak len čítajte.
zbornik_virtualna-generacia_neexistuje-2016

virtual

_____________________________________________________________________________________________________

pf-2017

_____________________________________________________________________________________________________

9.12.2016

ZÁVISLOSŤ JE TIEŽ SPÔSOB AKO PREŽIŤ

Akým spôsobom je užitočné hovoriť o online závislosti?

V piatok som aj ja mala možnosť zúčastniť sa druhého ročníka konferencie Virtuálna generácia (neexistuje), organizovanej občianskym združením Internetová poradňa IP-čko. Radosť som mala zo stretnutia po dlhej dobe s profesorom Davidom Šmahelom z Masarykovej univerzity, ako aj z viacerých zaujímavých a podnetných príspevkov z rôznych oblastí praxe a prevencie.

ip-ja

Ja som v svojom príspevku stručne zhrnula výskumné zistenia o osobnostných prediktoroch závislého používania internetu- konkrétne sociálnych sietí a počítačových hier, ale najmä som upozornila na nevyhnutnosť rozširovať kontext online závislostí na širšiu životnú situáciu používateľov a ich rodín. Poznanie faktorov zraniteľnosti detí a dospievajúcich je jedna vec a tiež dôležitá. Kľúčové pre zmenu je však často dekonštruovať a depatologizovať to, čo sa na prvý pohľad javí ako problém.

Čoskoro si budete môcť prečítať príbeh tínedžera, ktorému „závislosť na hraní“ doslova zachránila život v najnáročnejšom období a čo je dôležité: lusknutím prsta zrazu neexistovala, keď unikol z rodinného marazmu a zobral život do vlastných rúk. Preto je nevyhnutné upozorňovať na to, že navonok patologické správanie je len vypuklou zvládacou stratégiou niekoho, kto v danom čase nemá alebo nevidí viac možností. Dôležitejšie ako sústrediť sa na odstraňovanie jeho zvládacej stratégie je pomoc mu upraviť jeho životnú situáciou či osobné zdroje, aby mal stratégií viac a v lepšom prípade, aby ich viac nepotreboval. Aby jeho realita nebola taká, že musí od nej unikať, alebo ju ‚náročne zvládať‘. Až keď človek pocíti, že je kompetentný a  má sám dosah na svoj život, prestane závisieť na zvládacích mechanizmoch a môže žiť slobodnejšie, nadobudne pocit bezpečia.

Pri písaní príspevku som si spomenula na výborný článok, ktorý som pred časom čítala a odporúčala, urobím to zas : Když se člověk zabíjí, aby přežil: https://psychologie.cz/kdyz-se-clovek-zabiji-aby-prezil/.

Vďaka prípadu spomínaného klienta som mohla podotknúť aj na to, ako nevyhnutné je pre človeka byť dobre potvrdený niekým z okolia, vnímaným – s jeho zážitkami a pocitmi, mať svedkov k vlastnému životu, čoho nedostatok je výrazný v mnohých závislostiach.

ip-smahel-a-plenum

Okrem kazuistiky, kedy ‚závislé hranie‘ zachránilo mladíkovi život, mali poslucháči (a čoskoro budú mať aj čitatelia) možnosť dozvedieť sa o tom, ako je možné v terapii využiť práve problémovú tému ako nástroj pre spoluprácu. V samotnej naratívnej terapii je to netradičný, ale vonkoncom nie protirečiaci postup, ktorý sa mi už viac krát osvedčil. Nazvala som ho „paradoxné využitie jazyka problému“. Takmer bleskovo umožní nahliadať na záležitosť v celkom novom svetle tak, že problém buď prestane existovať alebo bude zrazu možné začať spolupracovať na jeho postupnom rozpúšťaní.

 

Nielen psychológovia, ale aj učitelia a rodičia ocenia tipy, ako sa napojiť na jazyk a zážitkový svet klientov tak, aby sa problémová oblasť stala (doslova) pracovnou plochou. Teda nie viac čímsi, čo rozhádaných rozdeľovalo, ale niečím, čo ich spája. Stane sa priestorom, kde sú spolu a kde hľadajú riešenia.

Sami klienti by v tom však po dlhodobom recyklovaní patologických významov boli len ťažko schopní uzrieť prvky spolupráce bez podnietenia zvonku. Preto je užitočný terapeut (alebo niekto iný), kto túto situáciu zručne sprevádza, pomôže usmerňovať a v správnom momente zrkadlí, čo sa vlastne deje.  Budete o tom ešte počuť viac.

miness

_____________________________________________________________________________________________________

25. – 26. 11. 2016

V centre ISZ-MC Praha sme sa stretli s KURTOM LUDEWIGOM na workshope
SYSTEMICKÉ TERAPIE V TEORIÍCH A PRAXI – OSOBNÍ A HISTORICKÁ REKONSTRUKCE.

Užili sme si revíziu teórie systemickej terapie, ktorej bol pred rokmi Kurt Ludewig sám tvorcom, ale aj pútavé rozprávanie príbehov Kurta o jeho cestách. Najmä tých odborných cestách, ktorými sa uberal spolu s jeho učiteľmi, súputníkmi, kolegami a klientmi. Workshop bol jednoznačne príjemným stretnutím v komunite odborníkov, priateľov a známych.

Spoločná fotografia s Kurtom Ludewigom musí byť
Spoločná fotografia s Kurtom Ludewigom musí byť

___________________________________________________________________________________________________________

 13.9.2016

ŠIKANOVANÁ ALESS, NARODENÁ PRE VÝHRU

Dnes sme s tímom občianskeho združenia eSlovensko spustili novú preventívnu kampaň, ktorá pozostáva zo série interaktívnych prednášok a workshopov s mladými a pre mladých. Do tímu sme pozvali mladú rapperku Aless, ktorá sama na vlastnej koži zažila na škole šikanovanie a vďaka nemu mala možnosť zažiť si “dno”, na ktoré sa neraz vo svojej bezradnosti a izolácii obete šikanovania dostanú.

img_2744Svoj príbeh Aless dnes spolu s nami rozprávala publiku, popretkávaný rappom naživo.
Hovorila o tom, ako sa v jednom bode z nežičlivej pozícii medzi rovesníkmi vzoprela a povedala „DOSŤ, toto si nezaslúžim!“ Svoje rozhorčenie zbierala a zúročila v podobe zrelého odkazu tínedžerky jej rovesníkom. Vložila ho do piesní, ktoré získavajú na Youtube viac ako milión pozretí. 

img_2745  Je veľmi užitočné, nielen zmysle osvety a prevencie, ale aj z hľadiska terapie, počuť niekoho, kto si prešiel šikanovaním, ako hovorí svoj príbeh hrdo a nahlas. Už nie z pozície utláčaného jedotlivca, obete, ale ústami sebavedom

ej tínedžerky, ktorá vie, o čom to je, a zvládla to. Je osobou, s ktorou sa mladí môžu a chcú identifikovať. Úspešná u rovesníkov, populárna tínedžerka ako Aless, sa totiž nebojí postaviť a povedať verejnosti, že bola kvôli šikanovaniu ešte pred časom na dne a dostala sa z neho.

 

Majú možnosť klásť jej otázky, ale najmä ju pred tínedžermi spovedáme my, dospelí z občianskeho združenia, moderujeme jej výpoveď pre žiakov.img_2757

 

Veľmi silný spôsob ako robiť prevenciu a zároveň bez označovania obetí a vinníkov v silne pozitívnej atmosfére pomôcť zaceliť rany, pozdvihnúť sebavedomie, priniesť nádej, že to sa dá vyriešiť nad očakávania dobre. A to sme videli a zažili aj dnes na podujatí. Plánované sú ďalšie v rámci celého Slovenska.

 

Ohromná energia!

_____________________________________________________________________________________________________

9. 6. 2016 : 11. Celoslovenská konferencia Psychológia zdravia 2016, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava

Kam sme dospeli po 10 rokoch

ŠIKANOVANIE – PREVENCIA A INTERVENCIA BEZ VINY A HANBY

Tomková Jarmila

VÚDPaP

10407229_10205461045822057_9034865342035448612_nCieľom príspevku je podať informáciu o ročnom projekte Žiaci proti šikanovaniu, ktorý autorka príspevku navrhla a realizovala v školskom roku 2014/2015 na jednej základnej škole a tým obohatiť doterajšie poznatky a modely využívané v prevencii šikanovania na školách a intervencii pri jeho výskyte. Článok ponúka stručný popis sociálno-konštrukcionistických východísk, ktoré slúžili ako teoretické pozadie pri vyvíjaní programu a porovnáva ich s tradičnými prístupmi k riešeniu šikanovania.

Osvetľuje užitočnosť prístupov bez vyvodzovania viny a hanby, čo je prvok, ktorý vyvinutý program zahŕňa ako jeden z  z kľúčových, popri zameraní sa na riešenie a podporenie želaného príbehu o spolupatričnosti, vytváraní zdravej kultúry. Diskutovaný je výber rovesníckeho (peer-to-peer) spôsobu práce, ktorý autorka považuje za zásadný v reautorizácii preferovaných hodnôt ako aj opodstatnenosť ďalších prvkov programu. Autorka ponúka aj analýzu spätných väzieb od účastníkov, ktorá naznačuje zmenu a efekt podobných modelov v prevencii a včasnej intervencii. Načrtnuté sú možnosti a výzvy pre oblasť výskumu aj praxe.

_____________________________________________________________________________________________________

23.3.2016

PREDSUDKY

Ako nami hýbu a ako hýbeme my nimi?

Tomková Jarmila

(Workshop, Deň zdravej školy, SOŠ Zochova, Bratislava)

Viaceré stredné školy majú svoje „vzdelávacie festivaly“, podujatia naplnené odborne -popularizačnými prednáškami, diskusiami, workshopmi. Takou je aj Stredná odborná škola Zochova, s ktorou máme dlhoročnú spoluprácu a každý rok pred Veľkou nocou pripravujeme pre stredoškolákov na Deň zdravej školy nejaké to číslo. Tento rok bude kolegyňa Julka rozvíjať diskusiu ohľadom sociálnych médií a ja si s tínedžermi rada popracujem na tom, ako vlastne máme každý sám u seba s predsudkami.

_____________________________________________________________________________________________________

17.03.2016

KONFERENCIA SPAY Social Pathology Among Youth, Sociálno-patologické javy medzi mladými http://socworkmeetings.webnode.sk/

„My sme Čarovná trieda!“ alebo Keď individuálna terapia nestačí

 Jarmila Tomková

SPAYSociálnu patológiu sami v interakciách konštruujeme. Pre nápravu preto skúsme namiesto posilňovania zaužívaných relácií javy dekonštruovať!

Keď sa vyskytne v triedach žiak, ktorý svojim výrazným správaním narúša chod vyučovania, býva často označovaný ako „problémový“ a odoslaný na psychologické vyšetrenie a poradenstvo, aby bol schopný sa lepšie adaptovať.

Ako naratívna terapeutka a v minulosti tiež školská psychologička pokladám za potrebné hovoriť o riešeniach narúšajúcich pretrvávajúce pozície „viny a hanby“ v systémoch- podporením nových diskurzov o kamarátstve, pomoci a konkrétnou. Na konferencii bola prezentovaná prípadová štúdia celo-triednej intervencie, popísané ako je možné nastoliť bod obratu- v príbehu celej triedy a v rámci toho aj v individuálnom príbehu klienta.

Viac čítajte tu: Jarmila Tomková: „My sme Čarovná trieda!“ alebo Keď individuálna terapia nestačí

____________________________________________________________________________________________________

KURZ: BEZPEČNÁ VZŤAHOVÁ VÄZBA A RODIČOVSTVO I. 

(ViaSua, Továrenská 14, Bratislava, 22.11.2015)

ViaSua pre Vás pripravuje vzdelávacie podujatie spojené s diskusiou a bohatým priestorom pre Vaše otázky. S radosťou v Bratislave privítame psychologičku, systemickú terapeutku, lektorku akreditovaného psychoterapeutického výcviku a zakladateľku občianskeho združenia KPC – IVANU SKOUMALOVÚ.

Nepremeškajte!

Čo je to vzťahová väzba, ako a kedy sa vytvára?

Ako umožniť dieťaťu vytvoriť si bezpečnú vzťahovú väzbu s rodičom (matkou, otcom, prípadne inou vzťahovou osobou)?
Aké sú typy vzťahovej väzby a čo znamenajú pre psychický vývin a prežívanie dieťaťa?
Čo je to bezpečná základňa a čo to znamená ak hovoríme o jemnocitnej matke? Ako jemnocit súvisí s vytváraním bezpečnej vzťahovej väzby? Aké rodičovské správanie je patogénne a súvisí s vývinom porúch vzťahovej väzby?

11229360_976562959077010_1885552849143644202_n


O týchto témach sa budeme rozprávať na kurze o bezpečnej vzťahovej väzbe a rodičovstve. Urobíme si exkurz do teoretických poznatkov o vzťahovej väzbe, pripútavacom správaní, kritickom období vytvárania väzby a prvých troch rokoch života dieťaťa.

Povieme si o typoch vzťahovej väzby (bezpečnej a neistej), vysvetlíme si, čo tieto pojmy znamenajú a ako konkrétne sa u detí prejavujú. Povieme si o poruchách vzťahovej väzby a o tom ako typ vzťahovej väzby (bezpečná a neistá vzťahová väzba) v rannom detstve súvisí s psychickým prežívaním počas života, vytváraním vzťahov a podobne. Taktiež si povieme o tom, čo je to jemnocitné správanie a naopak, aké je to patogénne rodičovské správanie, ktoré môže mať negatívny vplyv na psychický vývin dieťaťa.

Kurz je určený pre laickú verejnosť, najmä rodičov a nastávajúcich rodičov, ktorí/é chcú hlbšie porozumieť vzťahovej väzbe, vývinu dieťaťa a jeho potrebám, skvalitniť vzájomné prežívanie a predchádzať vzniku traumatizujúcich zážitkov u svojich detí.

Cena kurzu: 22 eur

Dátum konania kurzu: 22.11.2015, začiatok o 09:00, predpokladané ukončenie o 13:00
Miesto konania: ViaSua, Továrenská 14, Bratislava

Prihlásiť sa môžete emailom: skoumalova.iva@gmail.com

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky (meno a kontaktné údaje) a uhradenie účastníckeho poplatku (bližšie informácie dostanete emailom).

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak bude počet prihlásených presahovať kapacitu skupiny, bude časom ponúknutý ďalší termín konania.

Lektorka kurzu:

PhDr. Ivana Skoumalová – lektorka výcviku v systemickej párovej a rodinnej terapii (ISZ – KE), absolventka kurzov Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote a Autogénny tréning I. a II. stupeň u MUDr. Jozefa Hašta a ďalších workshopov. Psychologička registrovaná v Slovenskej komore psychológov. Aktuálne pôsobí v oblasti poradenstva, psychoterapie a vzdelávania. Založila a vedie občianske združenie Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast. Je mamou a žije v Košiciach.

Spoluorganizátorka kurzu:

PhDr. Jarmila TomkováPsychologička a systemická terapeutka (ViaSua).