ČOMU BY DALI DETI PREDNOSŤ?

Deti svojich rodičov ľúbia lebo sú jediní, ktorých majú. Lebo sa starajú- tak ako vedia. Aj keď sa niekedy hádajú. Aj keď tatko alebo mamka vyzerajú niekedy divne. Aj keď nedodržia to, čo sľúbili. Aj keď…Nech je to akékoľvek, je to to, čo poznajú a kam sa domov vracajú a teda je to pre ne istota.

Žiaľ niekedy je to istota, že v ich svete nie je bezpečie, vrelosť a priestor pre detskú bezstarostnosť, živú radosť, pokoj. Namiesto toho v dušiach detí z rodín zasiahnutých alkoholom panuje okrem radosti z hier často aj strach a obavy, sklamanie a hanba. Kiežby, ako v rozprávke, mohli využiť čarovné želanie a tatko s mamkou by boli v poriadku tak ako v iných rodinách!

Nebýva užitočné pozerať sa na deti ako na bezmocné obete negatívnych javov. V životných okolnostiach, ktoré im síce boli dané, vonkoncom nie sú bezmocné! Sú schopné a vynaliezavé! Keď sa detí v poradenskej a terapeutickej praxi pýtame na to, ako dokázali zvládnuť to, čo sa deje v ich rodinách, ako poslucháči ich príbehov neraz užasneme. Spôsob, ktorým zvládajú náročné životné okolnosti a reagujú na ťaživé podnety, je jedinečný a poukazuje na ich talenty a silné stránky. Sami si to ale v neprehľadnej a neutešivej situácii neuvedomia, vnímajú veľa negatívnych posolstiev. Častokrát je potrebná terapia na to, aby deťom a dospievajúcim pomohla uvedomiť si, že v tom ťaživom, čo ich obklopuje, sú ony schopné a šikovné bytosti, silné a vynaliezavé a majú dosah na to, čo sa im v živote deje. Toto posilnenie vlastných zdrojov im umožní lepšie zvládnuť rodinnú záťaž, bez toho aby im výrazne pokrivila pohľad na seba a na okolie.

Stále však platí, že deti majú právo a zaslúžia si vyrastať v bezpečnom prostredí, kde môžu byť skutočne deťmi- je o nich s láskou postarané a môžu sa uvoľnene hrať, učiť a rozvíjať.

Keď by si deti mohli svojich rodičov vybrať…čomu by dali prednosť?

 

Fínska nezisková organizácia  Lasinen lapsuus /Krehké detstvo/ natočila reklamný spot, ktorý vyzýva dospelých k zodpovednému pitiu alkoholu. Prevracia optiku slobodnej voľby, podnecuje k zamysleniu.

Nejde len o detské túžby po zdravej rodine a bezpečných vzťahoch. Rovnako rodičia chcú, aby ich deti na nich boli hrdé, aby sa na nich mohli pozerať so žiariacimi tváričkami, aby boli dobrými rodičmi. Dospelí si isto pre seba a svoje deti želajú, aby práve oni boli tou rodinou, ktorú by si deti vybrali, keď by mali možnosť voľby.

Nedovoľte, aby Vám niečo bránilo žiť život, ktorý si pre seba a svojich najbližších želáte…

Follow Jarmila Tomková:

psychologička, terapia a poradenstvo

Ako psychologička mám skúsenosti s prácou vo výskume zameranom na zdravý detský vývin aj s prácou psychologičky v prostredí škôl. V súčasnosti sa klientom venujem v terapeutickej praxi ViaSua.