#Estelepsipribehrodicovstva  alebo o Rodičovskej posilňovni 

Keď som ako mama začínala s vlastným rodičovstvom, cítila som sa na všetko, čo s týmto balíkom prišlo, ako úplný  a absolútne neistý začiatočník. Všetko bolo nové, z rôznych strán prichádzali ku mne rozličné názory ako „správne“ vychovať dieťa. Okrem toho prichádzali zo všetkých strán rôzne názory: ako byť dobrou ženou, dcérou, sestrou, manželkou, milenkou, gazdinou, kuchárkou, pekárkou, záhradníčkou…A ja som chcela v tom všetkom uspieť. Mala som často pocit, že iné mamy, iní rodičia to všetko (rodičovstvo, rodina, domácnosť, partnerstvo, rozvod, striedanie detí po rozvode, nové partnerstvo, práca, život) zvládajú omnoho lepšie ako ja. Postupne som nachádzala svoju rovnováhu a začala vidieť seba ako dobrého a láskavého človeka, nielen ako dobrého rodiča… 

Pomedzi to som začala profesionálne „robiť” s rodičmi, s rodičmi a deťmi, s rodinami a tak je to už viac než 20 rokov.  Vždy sa teším, keď  s rodičmi, môžem prejsť poctivú cestu. Niekedy ideme spolu dlhšie, inokedy chvíľu.  Moc sa teším, ak si  počas spolu kráčania občerstvia sily a cítia sa lepšie…Kvôli nim samým, ale aj kvôli vzťahom, ktoré sú pre nich dôležité  a v ktorých sú zase ony dôležité pre iných (pre ich deti, partnerov, ich rodičov, priateľov).  

Aj preto som na  novom pôsobisku ViaSua – v Dudinciach – otvorila Rodičovskú posilňovňu. Pretože verím, že každý rodič je dôležitý. Vlastne každý človek.

V Rodičovskej posilňovni sa pokúšam vytvoriť  rodičom priestor pre posilnenie rodičovského ducha spoločným rozprávaním sa, zdieľaním trápení i radostí, vzájomným počúvaním, kreatívnym sebaspoznávaním a sebaprijatím. Ako to v našej Rodičovskej posilňovni vyzerá?

Pre bližšie porozumenie Vám ponúkam fiktívny rozhovor so samotnou Rodičovskou posilňovňou.

Milá Rodičovská posilňovňa, aké mamy ste v svojich priestoroch spoznali?

Z hľadiska rodičovstva mimoriadne zaujímavé! Poviem aspoň o niektorých:

Janka má 3 deti 2,5 a 8 ročné. Manžel pracuje mimo domu. Janka sa toľko rokov snaží byť dobrou mamou a krok po kroku vidí, že sa to darí. Únava a frustrácia jej však neraz ponúkajú myšlienky, že to vlastne nezvláda.

Mária má 2 deti, staršia dcéra experimentuje s alkoholom a Mária má strach, že aj s drogami. Mladšia dcéra má zase v škole ťažkosti vo vzťahoch. Strach o obe dcéry jej nahovára, že niekde urobila chyby a preto nemôže byť dobrá mama.  Do skupiny rodičov prichádza s otázkou ako nachádzať rozvahu, keď deti prechádzajú neľahkými udalosťami? Ako nájsť slová podpory a lásky  namiesto výčitiek?

Katka má dve dospievajúce deti a vysporiadava sa s tým, že sú veľa času s kamarátmi. Má pocit, že ju už toľko nepotrebujú a keď sú spolu, často sa hádajú. Katka prišla do skupiny nájsť podporu pre seba, aby príliš nelipla na deťoch a zároveň, aby s nimi držala krok.

Ivana trávi veľa času so svojou 1,5 ročnou dcérkou. S partnerom sa vzdialili a prechádzajú náročným obdobím partnerstva. Jej otázkou je: Ako byť mamou a dovidieť na potreby dieťaťa, keď sa chvejem neistotami ako partnerka?

Renáta, má už dospelé deti – často ju navštevujú. Pokúšajú sa uspieť v partnerských vzťahoch. Nie vždy im to ide a to Renátu trápi. Trápenie potom núti Renátu ich opakovane kontrolovať a spovedať, čo jej deťom lezie na nervy.

Keď k Vám tieto mamy vstúpili, ako ste vnímali ich rodičovského ducha?

Keď vstúpili do Rodičovskej posilňovne, ich rodičovský duch sa chvel. Bol akýsi neistý, veľa sa bál, pochyboval, bol aj unavený, vyčerpaný akoby bezmocný. Veľa toho skúsil, veľa očakával, veľa sa sklamal i nádejal. Išlo mu oveľa – chcel, aby deti získali od svojho rodiča mnoho dôležitých hodnôt pre život a aby si osvojili pravidlá a normy dobrého rodinného života.

Čo ste si, ako Rodičovská posilňovňa, mohli všimnúť, keď sa stretnutie rozbehlo?

Bolo to fakt príjemné počúvanie. Sadli si do kruhu a rozprávali. Príbehy o tom čomu všetkému čelia: napríklad opakujúcim sa povinnostiam v domácnosti, nekončiacim popoludniam či večerom nad školskými úlohami, opakujúcim sa trápeniam, hádkam, sťažnostiam, kriku i plaču detí.  Niekedy čelia vlastným pocitom, že nie sú dobré mamy, raz že sú prísne, inokedy že si nevšímajú deti. Opakovane čelia nutnosti všetko „svoje“ zrušiť, aby zabezpečili to, čo aktuálne potrebujú deti.

Inokedy zas čelia kritike či malému záujmu partnerov, znevažovaniu okolia, podceňovaniu či preceňovaniu ich schopností širšou rodinou, kolegami, susedmi. Často čelia nedostatku času pre seba, pocitu osamelosti, nedostatku úcty či rešpektu…Mnohokrát čelia množstvu protichodných informácií o tom, čo je vo výchove dobré, ako zabezpečiť správnu výživu detí, čo by mali čítať, pozerať, robiť vo voľnom čase…

Počúvate a vnímate ich  raz mesačne 1, 5 hodiny, čo Vás, ako Rodičovskú posilňovňu, na nich zaujalo?

Každá z mám posilňuje svojho rodičovského ducha – napriek únave a vyčerpaniu. Starajú sa oň! Objavné bolo, keď najunavenejšie mamy rozprávali príbehy o tom, ako si dokážu nájsť malé „radosti“, ktoré ich povzbudzujú: sú v tom mimoriadne tvorivé a trpezlivé.  Podľa mňa túto schopnosť by ocenili kompetentní v mnohých firmách. Mnohé mamy pre posilnenie rodičovského ducha dokážu požiadať o pomoc svojich blízkych : aby postrážili deti v čase, keď pôjdu cvičiť, ku kozmetičke alebo si sadnúť s kamoškami alebo navštíviť Rodičovskú posilňovňu😊. Mnohé mamy presne vedeli, čo ich najviac vyčerpáva a hnevá a čo ich naopak rýchlo upokojí a povzbudí.

S akou nádejou sa mamy s Rodičovskou posilňovňou  zvyčajne lúčia?

Mnohé si potvrdili, že sú dobré mamy.  Mnohé sa uistili, že sú ako ľudia i mamy úplne v poriadku napriek vlastným rôznorodým pocitom. Niektoré z mám sa ku koncu posilňovne rozosmiali, iným sa rozžiarili oči a pýtali sa, kedy budeme pokračovať.  Niektoré si vymenia čísla, iné idú spolu po skončení na drink.  A rodičovský duch? Pripadalo mi, že ho vzali so sebou ako kabelku: akoby bol odrazu ľahký ako pierko.

Ďakujem za rozhovor!

Rodičovská posilňovňa je jednou z každomesačných aktivít ViaSua, ktorá sa deje v Poradni Ešte lepší príbeh v Dudinciach.

Follow Dana Žilinčíková:

Sociálna poradkyňa, terapeutka, koučka a lektorka