Čo všetko deti vedia a niekedy ani nevedia, že to vedia

,,Problémy“ na seba dokážu upútať v rôznych podobách. Môžu nám napríklad podsúvať niečo ako
filter, cez ktorý čosi vidíme a iné uniká našej pozornosti. Také ADHD môže maskovať niektoré silné
a užitočné stránky dieťaťa a niekedy tomu dieťaťu dokonca našepkáva, že nie je dosť dobré, ale mu
pripomína, čo sa mu kedy nepodarilo. Ale aj jeho rodič sa často ocitá pod vplyvom obáv, pochybností alebo rodičovských starostí, ktoré mu bránia vo výhľade z rôznych uhlov pohľadu. Akoby to bol filter, ktorý rád zvýrazňuje problematické časti a potláča vnímanie výnimočných vlastností dieťaťa. Niekedy dodáva silu spochybňujúcemu hlasu, ktorý pri náznaku pekného správania dieťaťa dodá ,,áno, ale…“ a vyselektuje z pamäti všetky problematické príbehy. Čo to robí so vzťahom, dôverou, sebaobrazom rodiča aj dieťaťa?

Takúto skúsenosť má jedna mamička dieťaťa s ADHD, s ktorými som mala možnosť pracovať. Keď
som sa pýtala, aké sú podľa nej dobré stránky dieťaťa, bola zaskočená sama sebou, že s ťažkosťami
hľadala odpoveď a nevedela si spomenúť alebo sa do jej odpovedí vtierala kritika a spochybňovanie.
Čo jej bránilo vidieť svoje dieťa aj v pozitívnom svetle? Ako sa ten kritický hlas premietal do ich
vzťahu? Zatriaslo to ňou a rozhodla sa, že nedovolí viac, aby ju pochybnosti a strachy vzďaľovali od
svojho dieťaťa. Dovolila si spomaliť, vydýchnuť si, poobzerať sa. Využila svoje dobré pozorovacie
schopnosti oslobodené od neužitočného filtra, aby objavovala príbehy o životaschopnosti svojho
dieťaťa a aj posilňujúce príbehy o sebe. Spoločne s dieťaťom sa rozhodli posvietiť si na svoje dobré
vlastnosti.

Inšpiratívne boli pre deti ,,pracovné listy“ vytvorené pre účely skupinových stretnutí rodičov a detí
s ADHD. Tieto listy sú akousi inventúrou pozitívnych vlastností a schopností detí, ich mám aj ich
vzťahu: ,,Čo všetko deti vedia a niekedy ani nevedia, že to vedia?

  • Čo moje dieťa dokáže? … hlavou, … srdcom, … moje dieťa sa hýbe
  • Čo všetko moja mamka dokáže?…svojim umom, … svojim srdcom, … má šikovné ruky.
  • Čo všetko s mojou mamkou dokážeme spolu

Úlohou mám je hľadať výnimočné vlastnosti svojich detí a tie zase píšu o cenných vlastnostiach
svojich mám. Zmena optiky na dieťa skrz jeho silné stránky môže priniesť nové témy rozhovorov,
ktoré otvárajú cestu novým možnostiam, príbehom o vzájomnej dôvere či spoločných záujmoch.
A takto táto mamka s dieťaťom o sebe zistili veľa zaujímavých vecí. Napríklad, aj to, že spolu dokážu
hrať spoločenské hry, dokážu sa zhodnúť aký film si pozrú, radi spolu raňajkujú pri stole, spoločne
zdobia vianočný stromček, vedia upiecť koláč a rozdeliť si pri tom úlohy, vymýšľajú víkendové výlety,
dokážu sa spolu pekne porozprávať o tom, aký mali deň i mnoho iného. Niekto si zakladá fotografie
do albumu a oni si založili ,,album svojich silných stránok“, ktorý môžu priebežne dopĺňať, pridávať
nové objavy o sebe, postrehy, ktoré im budú pripomienkou ich spoločného príbehu.